Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde


Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde  ir izvietota divās tipveida divstāvu ēkās, kas pirmsākumos pastāvēja kā atsevišķi bērnudārzi (dibināti 1971. gadā un 1989. gadā). 1997.gadā abas iestādes tiek apvienotas. Mācības notiek divās valodās - latviešu un krievu. Darba laiks no plkst. 7.00 līdz plkst. 18.00.

Pirmsskolas izglītības iestādē  uz šobrīd  darbojas 7 grupas, ko apmeklē 116 bērni, no tiem 59 ir piecgadīgie un sešgadīgie. Tiek īstenotas 2 izglītības programmas – vispārējā pirmsskolas izglītības programma (izglītības programmas kods 0101 11 11) sešās grupās, un mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma (izglītības programmas kods 0101 11 21) vienā grupā.

Iestādē notiek daudz interesantu pasākumu. Par tradīciju jau kļuva Rudens svētki, Mārtiņi, Latvijas dzimšanas diena, Ziemassvētki, teātra dienas, Meteņi un Masļeņica, Lieldienas, Māmiņu diena, Izlaidums, sporta pasākumi. Katru gadu tiek organizēti arī kādi netradicionālāki pasākumi - “Esmu drošs...”, “Visi mīļi dzejolīši”, “Gadalaiku virpulī”, dažādas balles – sēņu, sveču, cepuru, utt. Pirms visiem svētkiem tiek interesanti un estētiski izrotātas telpas, kā arī pieskaņotas dažādas izstādes - “Rudu, rudu, rudenīti”, “Dažādie Mārtiņgaiļi”, “Es un mana drošība`, “Pogu darbiņi”, “Lieldienu kompozīcijas” u.c.

Viļānu PII piedāvā estētisku, mājīgu atmosfēru un attīstošu vidi.  Profesionālu, radošu un mīļu pedagogu vadībā ikvienam audzēknim tiek dotas iespējas attīstīties un veidot savu personību, radoši pilnveidot savus talantus un pilnvērtīgi sagatavoties pamatizglītības apgūšanai skolā. Ar bērniem strādā arī logopēds un deju skolotājs.

Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes pašvērtējuma ziņojums (Pdf)

Kontaktinformācija

Vadītāja: Janīna Mičule

Tālrunis: 64662078

Adrese: Raiņa iela 35 A, Viļāni, Viļānu nov., LV-4650

E-pasts: janina.micule@saskarsme.lv

 

 

Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A