Viļānu novads

Viļānu novada administratīvi teritoriālo iedalījumu veido novada centrs Viļānu pilsēta un Dekšāres, Sokolku un Viļānu pagasti. Viļānu novads robežojas ar Rēzeknes, Varakļānu un Riebiņu novadiem.

Novada centrs: Viļāni

Iedzīvotāju skaits: 6755 (PMLP dati, 01.07.2013.)

Platība: 287 km²

Blīvums: 24,1 iedz./km²

Viļānu novads robežojas ar Rēzeknes novadu (Nagļu pag., Rikavas pag., Sakstagala pag., Silmalas pag.), Riebiņu novadu (Galēnu pag., Sīļukalna pag.), Varakļānu novadu (Varakļānu pag., Varakļānu pilsēta) un Madonas novadu (Barkavas pag.). Daļa Viļānu novada teritorijas atrodas Latgales augstienē, tās rietumu un ziemeļrietumu nogāzē, daļa – Austrumlatvijas zemienē. Novadam cauri plūst vairākas upes - lielākā no tām ir Maltas upe, kura šķērso Viļānu pilsētu, Viļānu un Sokolku pagastus. Tāpat arī novadam plūst cauri Malmute, Kažava, (Dekšāres pag.), Tiskade (Sokolku pag.), Lauza (Sokolku pag., Viļānu pag.), Sperga, Notra (Viļānu pag.). Novadā ir trīs ezeri – Viļānu ezers, kas atrodas Viļānu pilsētā un Viļānu pagastā esošie Notras un Radopoles ezeri.

Novada teritoriju šķērso starptautiskas nozīmes automaģistrāle Rīga – Maskava (A12, E22), kā arī starptautiskas nozīmes dzelzceļa maģistrāle šajā pat virzienā. Ziemeļu – Austrumu virzienā novadu šķērso valsts nozīmes tranzītceļš Viļāni – Preiļi – Špoģi (P58).

Nacionālais sastāvs: latvieši 51,7%, krievi 45,2%, baltkrievi 0,9%, ukraiņi 0,7%, poļi 0,7%, lietuvieši 0,1%, citas tautības 0,7% (CSP, 01.07.2013.)

Lielākie uzņēmumi Viļānu novadā: SIA “Aļņi AS” (zāģēta un ēvelēta koksne), SIA "Vlakon" (grants un smilts karjeru izstrāde; māla un kaolīna ieguve), AS "Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija" (augkopība un lopkopība, elektroenerģijas ražošana un elektroenerģijas tirdzniecība, izveidota Viļānu biogāzes koģenerācijas stacija), SIA "Laumiņa 1" (pārtikas veikals), AS "Stružānu kūdras fabrika" (kūdras ieguve), AS “Lopkopības izmēģinājumu stacija Latgale” (augkopība un lopkopība, piena lopkopība, dārzeņkopība, dārzkopība, lauksaimnieciskie pakalpojumi, medniecība, mežsaimniecība, kokmateriālu sagatavošana, pētījumu un eksperimentu veikšana dabaszinātnēs un tehniskajās zinātnēs), SIA "Kņavas Granulas" (elektroenerģija), Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "Viļāni" (piena produktu, olu, pārtikas eļļu un tauku vairumtirdzniecības pakalpojumi), SIA "Unko R" (kravu pārvadāšanas pakalpojumi), SIA "Viļānu lauktehnika" (zāģēta un ēvelēta koksne), AS „Latgales ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija”.


Viļānu novads var lepoties ar savām kultūras bagātībām - dažādu amatu meistariem, kā arī mākslinieciskās pašadarbības kolektīviem, kas demonstrē savus talantus kā vietējas, valstiskas nozīmes pasākumos, tā arī ārpus valsts robežām.

Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A