Aktualitātes

Viļānu novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē pārdod SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” piederošu kustamo mantu

Viļānu novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē pārdod SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” piederošu kustamo mantu

Viļānu novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošo soli pārdod SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” piederošu kustamo mantu, kas atrodas pēc adreses Liepu iela 2, Viļāni, Viļānu novads. Izsole notiks 2018.gada 27.jūlijā, Viļānu novada pašvaldības ēkā Kultūras laukums 1A, Viļāni.

Kustamā manta apskatāma tās atrašanās vietā, laiku iepriekš saskaņojot pa tālr. 26171835. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājas lapā www.vilani.lv un SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” administratīvajā ēkā darba dienās darba laikā.

Dalībniekiem, lai piedalītos izsolē, līdz 2018.gada 26.jūlija plkst. 12.00 jāreģistrējas SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” administratīvajā ēkā, Liepu ielā 2, Viļānos, un jāiesniedz izsoles noteikumos noteiktie dokumenti.

Nodrošinājuma nauda (saskaņā ar tabulā norādīto informāciju) un reģistrācijas nauda EUR 10,00 jāpārskaita uz SIA “VIĻANU NAMSAIMNIEKS” kontu, Reģ. Nr.52403003451, A/S “SWEDBANK”, kods HABALV22, konta Nr. LV73HABA0551033370971 vai A/S „SEB Banka”, kods UNLALV2X, konta Nr. LV27UNLA0050018008415, ar norādi “ Drošības nauda par dalību (norādot kustamās mantas nosaukumu) izsolē” vai jāiemaksā SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” kasē (norēķinus iespējams veikt tikai ar maksājuma karti). Samaksa uzskatāma par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā vai samaksāta kasē līdz 2018.gada 26.jūlija plkst. 12.00.

Nosolītā cena nosolītājam jāsamaksā nedēļas laikā no izsoles dienas SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” kontā.

Kustamā manta

Izsoles sākumcena, EUR

Drošības naudas apmērs, EUR

Izsoles solis, EUR

Izsoles laiks

Automašīna AUDI A4 AVANT

530.00

53.00

20.00

13.30

Traktors BELARUS 50

730.00

73.00

20.00

13.45

Traktora piekabe 2PTS – 4, P229LK

380.00

38.00

10.00

14.00

Traktora piekabe 2PTS – 4, P298LK

580.00

58.00

20.00

14.15

Traktors T40 AM

2330.00

233.00

30.00

14.30

Traktors MTZ - 50

2030.00

203.00

20.00

14.45

Traktora T-40 rezerves daļas

330.00

33.00

10.00

15.00

Traktors T-25

2030.00

203.00

20.00

15.15

Kravas automašīnas GAZ53 rezerves daļas

250.00

25.00

10.00

15.30

2018-07-02
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A