Videogalerija

Lai gan Latgalē ir lielākais bezdarba līmenis valstī ar 18,5%, daudzi uzņēmēji atzīst -trūkst kvalificēta darba spēka. Iedzīvotāji nav konkurētspējīgi darba tirgū izglītības un aroda trūkuma dēļ. Viļānu novada pašvaldība iesaistījās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektā jauniešiem "Proti un dari". Projekta "PROTI un DARI!" mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki. Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) vai Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā. Sižets: Latgales Reģionālā televīzija.
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A