Aktualitātes

Viļānu novada desmitgades svinības- ģimeņu zīmē

Viļānu novada desmitgades svinības- ģimeņu zīmē

Šogad Viļānu novada svētku gājienā īpaši tika aicinātas piedalīties ģimenes ar bērniem, kā arī svinīgā pasākuma lielākā daļa tika veltīta konkursa "Viļānu novada ģimene 2019" laureātu godināšanai!

     Gājiens tika plaši pārstāvēts gan no iestāžu un uzņēmumu, gan no pašdarbības kolektīvu un iedzīvotāju vidus, kur visi dalībnieki, ietērpušies noformējuma tēmas "Mana sirds ir manas mājas" ietvaros, plūda no Kultūras laukuma līdz Lakstīgalu saliņai!
     Šogad svētku programmā nozīmīga loma tika piešķirta konkursa "Viļānu novada ģimene 2019" laureātu sumināšanai, kur tika nominētas 15 ģimenes septiņās nominācijās!

Nominācija "Zelta pāris"

 • Atzinības raksts- Suharevsku ģimenei

Tieši pirms 50 gadiem, 14. augustā Leontīna un Staņislavs Suharevski viens otram uzticību, mīlestību priekos un bēdās, slimībā un nespēka brīžos uz mūšu solīja Bykovas Romas katoļu baznīcā.
Staņislavs un Leontīna izaudzināja un izglītoja 3 bērnus, ieaudzinot darba tikumu, godīgumu, mīlestību un cieņu. Suharevski ir lieli savas zemes patrioti.
Ģimene dienas vada piepildīti- neskatoties uz gadu nastu, Staņislavs vēl nenogurstoši darbojas bišu dravā, svētdienās apmeklē svēto misi, ir procesijas dalībnieks. Leontīna kopj dārzu, audzē puķes un rosās pa mājām, kur vienmēr ir gaidīti un laipni uzņemti bērni, mazbērni un visi tuvākie un tālākie ciemiņi!

 • Pateicības raksts- Zeimuļu ģimenei

Veronika un Jānis Zeimuļi gredzenus mija 1956. gada 4. februārī. Kopā pavadīti jau 63 gadi. Jānis visu savu mūžu ir kopis zemi, bijis iecirkņa brigadieris, pēc tam kopis un uzraudzījis savus laukus! Veronikas mūžs pagājis ziedu zīmē- kolhoza laikā stādīja siltumnīcās, kur audzēja gan ziedus, gan dārzeņus. Arī piemājas dārzs, kurš vienmēr ir bijis viens no skaistākajiem pagastā, slīgst vienos ziedos! Veronika ir arī slavena godu saimniece un izcila rokdarbniece. Darba un skaistuma mīlestību mantojusi arī Zeimuļu ģimenes 3 bērni- meitas Astrīda un Rita, dēls Ēriks. Veronikai un Jānim ir arī kupls mazbērnu un mazmazbērnu pulciņš- 7 mazbērni un 7 mazmazbērni.

 • Pateicības raksts- Bausku ģimenei

Šī gada 19. augustā Stanislava un Jāzeps svinēs 61. kopdzīves gadu! Šī ģimene vienmēr ir bijusi un vēl joprojām ir kā labs piemērs jaunajām ģimenēm- strādīgi, kārtīgi un izpalīdzīgi cilvēki!
Neskatoties uz cienījamo vecumu, viņi joprojām ik dienas darbojas savā dārzā, bet Jāzeps ir meistars, kurš izvirpos jebkuru detaļu! Uzaudzināti 2 bērni, 6 mazbērni un 2 mazmazbērni. Viss viņu darba mūžs ir veltīts Viļāniem!

 • Pateicības raksts- Murānu ģimenei

Zinaīda un Leonards Murāni laulībā nodzīvojuši 53 gadus. Pāris reģistrēja savu laulību 1965.gada 21. novembrī Sokolku ciema izpildkomitejā un salaulājās Ostrones baznīcā. Ģimene uzaudzinājusi 2 krietnus bērnus- dēlu un meitu, bet tagad vecvecāki palīdz audzināt mazdēlu Arturu!

 • Pateicības raksts- Fjodorovu ģimenei

Antoņina un Fjodors Fjodorovi kopā ir nodzīvojuši 62 gadus. Viņu laulība reģistrēta tālajā 1957. gadā. Ģimene uzaudzinājusi dēlu un 3 meitas. Viņi ir gādīgi vecvecāki kuplam mazbērnu un mazmazbērnu pulciņam.

Nominācija "Dižģimene"
 • Atzinības raksts- Strodu ģimenei
Par šo ģimeni ir vēlme teikt- paraugģimene! Sabiedriski, atsaucīgi, kārtīgi un strādīgi- tādi ir šie cilvēki! Bērnos ieaudzināta darba mīlestība un cieņa pret cilvēkiem, labsirdība un draudzība. Gan darbā, gan atpūtā viņi vienmēr ir kopā. Īsta latviešu ģimene- 5 bērni un jau 3 mazbērni.
Visi aktīvi darbojas pašdarbības kolektīvos: Gunita dzied folkloras kopā “Viļōnīši”, abi ar Juri dejo senioru deju kopā “Kūmys”, bērni apmeklē mūzikas un mākslas skolu. Paldies viņiem par labo piemēru bērnu audzināšanā!
 • Pateicības raksts- Smanu ģimenei
Jolanta uz savām dzimtas mājām atgriezās no Rīgas. Ģimenē aug bērni: Rūdis, Emīls, kā arī gadu vecie dvīņi Laima un Mārtiņš. Vecākie dēli aktīvi piedalās pamatskolas pašdarbībā. Ģimene pamazām atjauno savas dzimtas mājas un attīsta saimniecību.

Nominācija "Nesavtīgākā ģimene"
 • Atzinības raksts- Pogodinu ģimenei
Klusi un strādīgi darba rūķi- tā varētu raksturot šo ģimeni, bet pēc tā, kā viņi savā ģimenē pieņēma un uzaudzināja vēl 3 bērnus, viņu raksturojošās īpašības ir: uzdrošināšanās un spēks- gan garīgs, gan fizisks. Kopā ģimene ir uzaudzinājusi 5 bērnus. Viņi ir kā piemērs labai audžu ģimenei- audzināt un mīlēt bērnus kā savējos!
 • Pateicības raksts- Visocku ģimenei
Visocku ģimene audžuģimenes godā ir jau vairāk nekā 10 gadus. Ir gājis dažādi- bijuši gan draudzīgi, gan mazāk draudzīgi audžubērni, bet vecāki vienmēr ir centušies sniegt visu, kas audžubērniem bija nepieciešams. Protams, nav ideālas audžuģimenes, taču Visocku ģimene vienmēr ir mīlestības pilna pret visiem, kas ienāk viņu mājās!
 
Nominācija "Radošākā ģimene"
 • Atzinības raksts- Brenču ģimenei

Inta un Jānis audzina 5 bērnus un varētu tikt nominēti arī kā “Dižģimene”! Visi bērni ir aktīvi pašdarbnieki: meitenes dzied folkloras kopā “Biteitis”, lielie dēli dejo deju kopā “Austra”, bet mazais brālis ir motobraucējs. Vecāki atbalsta savus bērnus vienmēr un visur- gan braucienos uz sacensībām, gan uz kultūras pasākumiem. Paldies viņiem!


Nominācijā "Izpalīdzīgākā ģimene"
 • Atzinības raksts- Kroiču ģimenei

Viļānu novada kuplo ģimeņu skaitu spilgti iezīmē Kroiču ģimene- saimē aug pieci bērni. Ģimenes plašo sirdi un nesavtīgo palīdzību varētu izteikt ne viens vien novada iedzīvotājs. Iespēju robežās ģimene iesaistās novada kultūras dzīvē, apmeklējot un atbalstot notiekošos pasākumus. Vecāku atbalstīti, bērni aktīvi darbojas pašdarbnieku kolektīvos. Vecākā meita ar vērienu nes Viļānu novada vārdu valsts mērogā.
Ģimene ir ļoti atbalstoša un saprotoša, sniedzot palīdzīgu roku ģimenēm, kuras nonākušas nelaimē. Vienkāršība un gaišums tiešā nozīmē raksturo šo ģimeni!


Nominācijā "Sportiskākā ģimene"
 • Atzinības raksts- Malinovsku ģimenei

Visos novada pasākumos, ne tikai sportiskajos, ir sastopama šī draudzīgā, smaidošā un ar cīņas sparu pilnā ģimene! Lolita ir sporta skolotāja, ilgus gadus bijusi Viļānu novada sporta skolas metodiķe, šobrīd vada senioru vingrošanas pulciņu un ir aktīva sporta pasākumu dalībniece. Ilmārs- aizraujas ar pludmales volejbola spēlēšanu pārī ar vecāku dēlu gan novada, gan apkārtējo novadu līmenī. Vecāki visus 4 bērnus ir audzinājuši sportiskā garā! Mareks studē Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā, paralēli nodarbojoties ar basketbolu. Viļānu vidusskolas audzēknis Edgars pārstāv skolu basketbolā, galda tenisā, volejbolā, florbolā, futbolā un vieglatlētikā. Meitas Linda un Liene mācās Viļānu vidusskolas 3. klasē un nodarbojas ar dambreti un vieglatlētiku.

 • Pateicības raksts- Sondoru ģimenei

Sondoru ģimenē aug trīs bērni. Visi jau no agras bērnības ir aktīvi sportisti. Dainis mācās RTU un paralēli spēlē futbolu, ar ko aizraujas jau no pamatskolas laikiem. Laura arī ir aktīva sportiste- pēc pamatskolas beigšanas turpināja mācību gaitas Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā un paralēli spēlē Latvijas futbola izlasē savā vecuma grupā, šobrīd rodot iespēju gadu spēlēt Itālijas komandā.


Nominācijā "Aktīvākā pašdarbnieku ģimene"
 • Atzinības raksts- Bondaru ģimenei
Bondaru ģimenes jaunākā atvase dzied Dekšāru pagasta jauniešu vokālajā ansamblī, dejo pagasta jauniešu deju kolektīvā “Raksteņš”, kā arī dejo Rēzeknes Tehnoloģiju vidusskolas kolektīvā. Dēls Mārtiņš kopā ar vecākiem dzied garīgās mūzikas korī “Reversium”. Abi vecāki spēlē Dekšāru pagasta teātrī, bet tētis rod laiku priecēt novadniekus ar savām aktierprasmēm arī Viļānu Kultūras nama teātrī!
 • Pateicības raksts- Stafecku ģimenei
Dziedoši, dejojoši un atraktīvi cilvēki! Vienmēr piedalās pasākumos un arī paši tos organizē un vada! Pateicoties Stafecku ģimenei, mūsu novads var lepoties ar tādiem kolektīviem kā: Bērnu folkloras kopa “Biteitis”, folkloras kola “Viļōnīši” un vīru kopa “Kūzūls”. Izaudzinājuši 3 muzikālus bērnus, tādēļ  novadnieki visas Stafecku ģimenes balsis var dzirdēt baznīcas kora skanējumā!

     Pēc svinīgās laureātu sveikšanas, sanākušos priecēja grupas "Sestā jūdze" koncerts un balle, DJ Deila deju mūzika, kā arī krāšņš desmitgades salūts!
     Viļānu novada pašvaldība pauž pateicību visiem Viļānu novada svētku programmā iekļauto pasākumu organizatoriem, brīvprātīgajiem un atbalsta personālam!

Laura Malinovska
Sabiedrisko attiecību speciāliste

2019-08-20
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A