Aktualitātes

Viļānu novada čempionāts strītbolā

18. jūnijā plkst.10.00 Viļānu pilsētas stadionā norisināsies Viļānu novada atklātais čempionāts strītbolā  vīriešiem. Dalība sacensībās no 14 gadu vecuma, katra komanda var pieteikt ne vairāk kā 4 spēlētajus. Komandas jāpiesaka līdz 17. jūnija plkst.17.00, zvanot uz tālr. 28646365 (Aleksejs).

Viļānu novada atklātais čempionāts vīriešiem

 STRĪTBOLĀ

NOLIKUMS

Mērķis:

  1. Veicināt Viļānu novada iedzīvotāju interesi par sporta aktivitātēm.
  2. Popularizēt strītbolu iedzīvotāju vidū.
  3. Noskaidrot spēcīgākās komandas.

Laiks un vieta:

     Sacensības notiks 2016.gada 18.jūnijā Viļānu pilsētas stadionā. Sacensību sākums plkst.10:00

Sacensību vadība:

      Sacensības organizē Viļānu novada pašvaldības Sporta skola

Sacensību dalībnieki:

     Sacensībās drīkst piedalīties no 14 gadu vecuma ( 2002.gadā dzimušie un vecāki). Katra komanda var pieteikt ne vairāk kā 4 spēlētājus (uz laukuma spēlē 3 spēlētāji), spēlētāju maiņas neierobežotas. Pieteiktais spēlētājs drīkst spēlēt tikai vienā komandā.

     Katrs sacensību dalībnieks personīgi uzņemas atbildību par savu veselības stāvokli un spējām piedalīties sacensībās!

     Sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas sacensību organizatori drīkst izmantot Sporta skolas vajadzībām.

Sacensību norise:

      Sacensību sistēma un spēļu laiks tiks noteikts pirms spēļu izlozes, atkarībā no komandu skaita. Uzvara – 2 punkti, zaudējums – 1 punkts.

Izdevumi:

    Sacensību organizēšanas un apbalvošanas izdevumus sedz Viļānu novada pašvaldības Sporta skola.

Apbalvošana:

      1.-3. vietu ieguvējus apbalvo ar diplomiem un medaļām. Labākais spēlētājs un konkursa uzvarētājs saņem balvu.

Pieteikumi:

    Komandas jāpiesaka iepriekš līdz 17.jūnijam 17:00 mutiski, pa tālruni 28646365 Aleksejam Šlapakovam. Reģistrēšanās sacensību dienā, pieteikumā jānorāda komandas nosaukums, dalībnieku vārds, uzvārds, dzimšanas gads un tās pārstāvja kontakttelefonu. 

2016-06-13
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A