Iepirkumu arhīvs

Viļānu novada attīstības programmas 2015.-2022.gadam izstrāde un Viļānu novada teritorijas plānojuma sagatavošana ievietošanai TAPIS

Identifikācijas numurs VNP 2014/10
Iepirkuma procedūras veids 8.2 panta kārtībā
Iepirkuma līguma priekšmets

Viļānu novada attīstības programmas 2015.-2022.gadam izstrāde un Viļānu novada teritorijas plānojuma sagatavošana ievietošanai TAPIS

Pievienotie dokumenti

NOLIKUMS

Publikācijas datums IUB mājaslapā 09.05.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas datums 21.05.2014. līdz plkst 10:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t. 64662086, e-pasts: linda.grandane@gmail.com
Rezultāti
Informācija par izpildītāju SIA „Baltkonsuls” 
Līgumcena (bez PVN)

EUR 6800,00

Lēmums  11.06.2014.
Līgums  LĪGUMS
Vienošanās  
Vienošanās Nr.3 24.09.2015. (Pdf)
2014-05-09
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A