Aktualitātes

Viļānu novada atklātais čempionāts novusā

Viļānu novada atklātais čempionāts novusā

Viļānu novada Sporta skola 11. novembrī plkst.10.00 aicina piedalīties Viļānu novada čempionātā novusā, kas norisināsies Rēzeknes tehnikuma Viļānu mācību vietas sporta zālē (Viļāni, Kultūras laukums 1).

Viļānu novada atklātais čempionāts NOVUSĀ

NOLIKUMS

Mērķis:

  1. Organizēt Viļānu novada iedzīvotājiem novusa čempionātu, lai noskaidrotu novada labākos novusa spēlētājus un spēlētājas.
  2. Veicināt Viļānu novada iedzīvotāju interesi par sporta aktivitātēm.
  3. Piedāvāt saturīgu brīvā laika pavadīšanu.

 Laiks un vieta

Sacensības notiek 2017. gada 11. novembrī pulksten 10.00. Sacensības notiek Viļānos, Kultūras laukumā 1, Rēzeknes tehnikuma sporta zālē Viļānos.

 Sacensību vadība

Sacensības organizē Viļānu novada pašvaldības Sporta skola. Sacensību galvenais tiesnesis – Aleksejs Šlapakovs (tel. 28646365).

Sacensību dalībnieki

Sacensībās var piedalīties jebkurš Viļānu novada iedzīvotājs, kurš ir apguvis spēles pamatus un ievēro sacensību noteikumus. Spēlētāji tiks nodrošināti ar inventāru.

Sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas sacensību organizatori drīkst izmantot Sporta skolas vajadzībām.

Sacensību norise

Sacensību sistēmu izveido tiesnesis sacensību dienā, ņemot vērā dalībnieku skaitu.

Sacensības notiks: vīriešu vienspēles un sieviešu vienspēles; vīriešu dubultspēles un sieviešu dubultspēles. Dalībnieki ir arī sacensību tiesneši.

Par uzvaru dalībnieks saņem 3 punktu, par neizšķirtu -1, par zaudējumu - 0. Uzvar dalībnieks ar lielāko kopējo punktu summu.

 Ja vienāds punktu skaits vērtē:

1. Savstarpējo spēļu rezultātu.
2. Savstarpējo spēļu uzvarēto un zaudēto setu attiecību.
3. Visu spēļu uzvarēto un zaudēto setu attiecību.

 Apbalvošana

Apbalvošana notiek sacensību dienā pēc rezultātu apkopošanas.

Sacensību 1. - 3. vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar diplomiem un medaļām katrā grupā atsevišķi.

Pieteikumi

Reģistrēšanās sacensībām līdz pulksten 9.50. Pieteikumā jānorāda vārds, uzvārds un dzimšanas gads. Katrs dalībnieks parakstās par atbildību par savu veselības stāvokli.

Reģistrējoties sacensībām, dalībnieks apliecina, ka neiebilst sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju izmantošanai publiskajos materiālos.

Foto: www.novuss-lnf.lv

2017-11-07
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A