Aktualitātes

Viļānu novada atklātais čempionāts badmintonā

18. jūnijā plkst.12.00 Viļānu pilsētas stadionā notiks  novada atklātais čempionāts badmintonā. Sacensības sievietēm un vīriešiem individuāli, sieviešu dubultspēlēs un vīriešu dubultspēlēs.  Dalība no 14 gadu vecuma. Pieteikšanās līdz 17. jūnija plkst.17.00, zvanot uz tālr. 28646365 (Aleksejs).

Viļānu novada atklātais čempionāts 

 BADMINTONĀ 

NOLIKUMS 

Mērķis:

  1. Veicināt Viļānu novada iedzīvotāju interesi par sporta aktivitātēm.
  2. Popularizēt badmintonu iedzīvotāju vidū.
  3. Noskaidrot spēcīgākās komandas.

Laiks un vieta:

     Sacensības notiks 2016.gada 18.jūnijā Viļānu pilsētas stadionā. Sacensību sākums plkst.12:00

Sacensību vadība:

      Sacensības organizē Viļānu novada pašvaldības Sporta skola

Sacensību dalībnieki:

     Sacensībās drīkst piedalīties no 14 gadu vecuma ( 2002.gadā dzimušie un vecāki).

     Katrs sacensību dalībnieks personīgi uzņemas atbildību par savu veselības stāvokli un spējām piedalīties sacensībās!

     Sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas sacensību organizatori drīkst izmantot Sporta skolas vajadzībām.

Sacensību norise:

      Sacensību sistēma un spēļu laiks tiks noteikts pirms spēļu izlozes, atkarībā no dalībnieku skaita. Uzvara – 2 punkti, zaudējums – 1 punkts.

     Spēle notiek pēc badmintona spēles noteikumiem :

               1. Sievietēm, vīriešiem – individuāli,

               2. Sieviešu dubultspēlēs,

               3. Vīriešu dubultspēlēs.

Izdevumi:

    Sacensību organizēšanas un apbalvošanas izdevumus sedz Viļānu novada pašvaldības Sporta skola.

Apbalvošana:

      1.-3. vietu ieguvējas apbalvo ar diplomiem un medaļām.

Pieteikumi:

    Komandas jāpiesaka iepriekš līdz 17.jūnijam 17:00 mutiski, pa tālruni 28646365 Aleksejam Šlapakovam. Reģistrēšanās sacensību dienā, pieteikumā jānorāda komandas nosaukums, dalībnieku vārds, uzvārds, dzimšanas gads un tās pārstāvja kontakttelefonu. Katrs komandas dalībnieks parakstās par atbildību par savu veselības stāvokli.

 

2016-06-13
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A