Aktualitātes

Viļānu novada „Gada cilvēks 2013” – Lūcija Veselova

Viļānu novada „Gada cilvēks 2013” – Lūcija Veselova

„Lūcija aktīvi piedalās sabiedriskajā dzīvē, kā arī iesaista tajā pagasta iedzīvotājus. Viņa ir pagastā darbojošās biedrības „Odziņa” izveides iniciatore un vadītāja. Jāatzīmē, ka biedrība aktīvi realizē dažādus projektus pagasta iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai. Lūcija ir sniegusi nozīmīgu ieguldījumu Sokolku pagasta pārvaldes saimnieciskajā un sabiedriskajā darbībā, kā arī veicinājusi investīciju piesaisti pagastam un dzīves vērtību stiprināšanu”, tā par Lūciju pieteikumā rakstīja biedrības „Odziņa” dalībnieces, izvirzot Lūciju nominācijai „Gada cilvēks 2013”.

Ar svinīgu svētku koncertu un Viļānu novada darbīgāko un aktīvāko iedzīvotāju sumināšanu aizritējušas Latvijas Republikas proklamēšanas 95.gadadienas svinības. Pasākuma laikā tika godināti kopumā četrdesmit konkursa „Gada cilvēks 2013” laureāti piecās nominācijās.

Kā jau iepriekš tika minēts, Viļānu novada pašvaldība bija izsludinājusi konkursu „Gada cilvēks 2013”, kur novada iestāžu, organizāciju, uzņēmumu pārstāvji varēja iesniegt pretendentu pieteikumus sekojošās nominācijas – Labākais zemnieks, Labākais uzņēmējs, Labākais skolotājs, Labākais darbinieks un Gada cilvēks 2013.

Visus klātesošos svētkos sveica Viļānu novada priekšsēdētājas vietnieks Arnolds Pudulis un izpilddirektore Inga Strūberga, un pateicās visiem nominantiem par ieguldīto darbu un pacietību. Ar muzikāliem priekšnesumiem pasākuma apmeklētājus priecēja Viļānu kultūras nama un Dekšāres pagasta mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi – jauniešu deju kolektīvs „Austra”, vidējās paaudzes deju kolektīvs „Juris”, sieviešu koris  Alta”, vīru kopa „Kūzuls”, pūtēju orķestris „Dekšāres”, līnijdeju grupas „Cherry lady” un „Bokonu bryklenis” un vokālais ansamblis „Vālodzīte”. Pasākuma noslēgumā visus klātesošos priecēja stilizēta uguņošana latviešu koncerta dalībniekiem dziedot latviešu tautasdziesmu „Mazs bij’ tēva novadiņis”.

Turēsim godā savu valsti, savu novadu, pagastu un savu ģimeni!

Informāciju sagatavoja

Sigita Āboliņa

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto Ilze Sondore

2013-11-20
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A