Iepirkumu arhīvs

Viļānu kultūras nama – bibliotēkas ēkas rekonstrukcija labvēlīgas iekštelpu vides un pievilcīga ārējā izskata nodrošināšanai, kā arī energoefektivitātes uzlabošanai. Atlikušie rekonstrukcijas darbi

Identifikācijas numurs VNP 2014/6
Iepirkuma procedūras veids Atklāts konkurss
Iepirkuma līguma priekšmets

Viļānu kultūras nama – bibliotēkas ēkas rekonstrukcija labvēlīgas iekštelpu vides un pievilcīga ārējā izskata nodrošināšanai, kā arī energoefektivitātes uzlabošanai. Atlikušie rekonstrukcijas darbi

Pievienotie dokumenti

NOLIKUMS

TEHNISKAIS PROJEKTS

BŪVNIECĪBAS KOPTĀME (Excel formātā)

JAUTĀJUMI UN ATBILDES NO 17.04.2014.

GROZĪJUMI NOLIKUMĀ NO 22.04.2014.

JAUTĀJUMI UN ATBILDES NO 22.04.2014.

JAUTĀJUMI UN ATBILDES NO 23.04.2014.

JAUTĀJUMI UN ATBILDES NO 29.04.2014.

Iepirkuma „Viļānu kultūras nama – bibliotēkas ēkas rekonstrukcija labvēlīgas iekštelpu vides un pievilcīga ārējā izskata nodrošināšanai, kā arī energoefektivitātes uzlabošanai. Atlikušie rekonstrukcijas darbi” ar identifikācijas Nr. VNP 2014/6 piedāvājumu Atvēršanas sanāksme notiks 2014.gada 21.maijā plkst. 10:30 Viļānu novada pašvaldībā 2.1 telpā.


Publikācijas datums IUB mājaslapā 28.03.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas datums 28.04.2014. līdz plkst 10:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t. 64662086, e-pasts: linda.grandane@gmail.com
Rezultāti
Informācija par izpildītāju Pilnsabiedrība „LATGALES BŪVE” 
Līgumcena (bez PVN)

EUR 711555,52

Ziņojums  01.07.2014. (PDF)
Piezīmes  

Pamatojoties uz Iepirkumu uzraudzības birojā (IUB) 30.04.2014. saņemto iesniegumu un IUB 30.04.2014. vēstuli Nr. 4-1./1290 par iepirkumu „Viļānu kultūras nama – bibliotēkas ēkas rekonstrukcija labvēlīgas iekštelpu vides un pievilcīga ārējā izskata nodrošināšanai, kā arī energoefektivitātes uzlabošanai. Atlikušie rekonstrukcijas darbi” ar identifikācijas Nr. VNP 2014/6 Piedāvājumu atvēršanas sanāksme, kas bija paredzēta 09.05.2014. plkst 10:00 Viļānu novada pašvaldībā, tiek atcelta līdz IUB iesniegumu izskatīšanas komisijas pieņemtajam lēmumam.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš paliek nemainīgs: līdz 09.04.2014.plkst. 10:00

Rezultāti
 

Pamatojoties uz IUB 01.08.2014. lēmumu Nr.4-1.2/14-223, Iepirkumu komisija atkārtoti izvērtēja iepirkumā iesniegtos piedāvājumus un par uzvarētāju atzina pretendentu pilnsabiedrību „Latgales būve” ar piedāvāto līgumcenu EUR 711555,52.

Ziņojums 04.09.2014.
Līgums 30.09.2014.
2014-03-28
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A