Videogalerija

Pagājušā gada vasarā Viļānos zinātnieku komanda strādāja pie zinātnieces un folkloristes Stefānijas Uļjanovskas atstātā mantojuma izpētes – Stefānija Uļjanovska ir viena no retajām tā laika zinātniecēm sievietēm, kas devusi ļoti lielu ieguldījumu valodniecības vēstures materiālu apkopošanā un izpētē.. Nupat Viļānos aizvadīti ikgadējie tautas muzikantu svētki, kuros pirmo reizi pasākuma vēsturē notika arī brīvdabas zinātniskie lasījumi par zinātnieces darbību, un svētku laikā bija iespēja arī klausīties Stefānijas Uļjanovskas pierakstos fiksēto mūziku. Latgales Reģionālā televīzija. 08.08.2017.
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A