Valsts meža dienests

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 412. punktu un hidrometeoroloģisko prognozi, noteikts meža ugunsnedrošā laika posma sākumu visā valsts teritorijā, sākot ar 2018. gada 27. aprīli.

                                                    Viļānu nodaļa

Amats

Vārs, uzvārds

Apgaita

Tālruņa Nr.

Viļānu vec. mežzinis

Baiba Apšeniece

Bērzpils

29427385

                                           Uguns novērošanas tornis

UNT

Nodaļa

Tālruņa Nr.

“JANAPOLE”

Viļānu novads

27885526

 

Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A