Aktualitātes

Valsts dzīvokļu īpašumu izsole

Valsts dzīvokļu īpašumu izsole

VAS "Privatizācijas aģentūra" pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli sekojošus valsts dzīvokļu īpašumus:
1) Nr.4 Brīvības ielā 25A, Viļānos, Viļānu novadā
2) Nr.8 Kalna ielā 1A, Jaunviļānos, Viļānu pagastā, Viļānu novadā
3) Nr.4 Kalna ielā 10, Jaunviļānos, Viļānu pagastā, Viļānu novadā

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētus valsts dzīvokļu īpašumus:

 Nr. 4 Brīvības ielā 25A,    Viļānos, Viļānu novadā   Izsoles sākumcena EUR 2 300, nodrošinājums EUR 230, izsole 15.05.2019. plkst. 13:00
 Nr. 8 Kalna ielā 1A, Jaunviļānos, Viļānu pagastā, Viļānu novadā  Izsoles sākumcena EUR 2 100, nodrošinājums EUR 210, izsole 15.05.2019. plkst. 14:30
 Pieteikšanās līdz 02.05.2019. plkst. 16:00. Izsoles notiek, ja pirmpirkuma tiesīgās personas neizmanto savas pirmpirkuma  tiesības. Pirmpirkuma tiesības ir nekustamo īpašnieku īrniekiem. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas.
 Izsole un pieteikumu reģistrācija notiek Privatizācijas aģentūrām, K. Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles . Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021348, 67021413, 67021300

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli neizīrētu valsts dzīvokļu īpašumu:

 Nr. 4 Kalna ielā 10, Jaunviļānos, Viļānu pagastā, Viļānu novadā  Izsoles sākumcena EUR 900, nodrošinājums EUR 90, izsole 15.05.2019. plkst. 16:00, pieteikšanās līdz 02.05.2019. plkst. 16:00
 Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsole notiek Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles . Pirkum apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021348, 67021413, 67021300.


2019-03-12
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A