Vakances, sludinājumi, izsoles un zemes noma

Vakance: Sabiedrisko attiecību speciālists

Vakance: Sabiedrisko attiecību speciālists?v=1571460321

Viļānu novada pašvaldība aicina darbā sabiedrisko attiecību speciālistu/i uz noteiktu laiku.

Vakance: Pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs

Vakance: Pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs?v=1571460321

Viļānu pagasta PII “Bitīte” aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotāja palīgu.

Kustamās mantas izsole

Kustamās mantas izsole?v=1571460321

Viļānu novada pašvaldība trešajā atklātajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli izsola Viļānu novada pašvaldībai piederošu kustamo mantu – traktoru BELARUS 320 MK, valsts reģistrācijas Nr.T9347LT, 1.reģistrācijas gads – 2006, degviela – dīzeļdegviela, bez tehniskās apskates, kas atrodas pēc adreses: Brīvības iela 27B, Viļāni, Viļānu novads.

Kustamās mantas izsole

Kustamās mantas izsole?v=1571460321

Viļānu novada pašvaldība trešajā atklātajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli izsola Viļānu novada pašvaldībai piederošu kustamo mantu – pasažieru autobusu IVECO 50C 17, valsts reģistrācijas Nr. JF1067, 1.reģistrācijas gads – 11.12.2006, degviela – dīzeļdegviela, bez tehniskās apskates, kas atrodas pēc adreses: Rēzeknes iela 1A, Viļāni, Viļānu novads.

Paziņojums par zemes vienību izsoles rezultātiem

Paziņojums par zemes vienību izsoles rezultātiem?v=1571460321

Pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības domes 2019.gada 26.septembra sēdes lēmumu ”Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu” (protokols Nr.12, 8.§), noslēgti sekojoši zemes nomas līgumi un nomā nodotas pašvaldības tiesiskā valdījumā un īpašumā esošās zemes vienības, par kurām tika rīkotas nomas tiesību izsoles:

Zemes vienības daļas nomas tiesību izsole Viļānu pagastā

Zemes vienības daļas nomas tiesību izsole Viļānu pagastā?v=1571460321

Izsoles objekts – neapbūvēta Viļānu novada pašvaldībai piekritīga zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78980090321 daļa, Viļānu pagastā, Viļānu novadā, kopējā zemes platība 1,40 ha, tai skaitā lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 1,40 ha.

Zemes nomas tiesību izsole Dekšāres pagastā

Zemes nomas tiesību izsole Dekšāres pagastā?v=1571460321

Izsoles objekts – neapbūvēta, reformas zemes fondam piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78480060123, Dekšāres pagastā, Viļānu novadā, kopējā zemes platība 0,1770 ha, tai skaitā lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 0,15 ha.

Vakance: Pārvaldes sekretārs

Vakance: Pārvaldes sekretārs?v=1571460321

Dekšāres pagasta pārvalde izsludina konkursu uz vakanto pārvaldes sekretāra amatu uz nenoteiktu laiku.

Vakance: Sabiedrisko attiecību speciālists

Vakance: Sabiedrisko attiecību speciālists?v=1571460321

Viļānu novada pašvaldība aicina darbā sabiedrisko attiecību speciālistu/i uz noteiktu laiku.

Vakance: Palīgstrādnieks (kultūras pasākumu organizatoram)

Vakance: Palīgstrādnieks (kultūras pasākumu organizatoram)?v=1571460321

Sokolku pagasta pārvalde aicina pieteikties uz vakanto amatu: palīgstrādnieks (kultūras pasākumu organizatoram)

Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A