Aktualitātes

Vakance Viļānu kultūras namā

Vakance Viļānu kultūras namā

Viļānu kultūras nams aicina pieteikties uz vakanto mākslinieciskās daļas vadītāja amatu.

Kompetences:

 1. Vidējā/ augstākā izglītība kultūras jomā vai pieredze kultūras darbā un svētku organizēšanā;
 2. Profesionalitāte, labas komunikācijas spējas un izpratne par kultūras darbu.
 3.  Prasme strādāt ar datoru  (Microsoft Office)
 4. Organizatoriskās spējas;
 5. Teicamas latviešu valodas zināšanas;
 6. Spēja uzņemties atbildību, godīgums, radošās spējas un dotības.

Pienākumi:

 1. Izprast vispārējos kultūras dzīves organizēšanas pamatprincipus konkrētā kultūrvidē .
 2. Pirms pasākumu plānošanas, analizēt sabiedrības intereses un vajadzības, izvērtēt prioritātes, izejot no materiālām un fiziskām iespējām.
 3. Koordinēt kultūras nama mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu darbu, koncertdarbības nodrošināšanu, piedalīšanos dažāda mēroga skatēs un svētkos, sadarbojoties ar kolektīvu vadītājiem.
 4. Piedalīties  KN pasākumu plānošanā.
 5. Rūpēties par savlaicīgu informācijas ievietošanu par KN rīkotajiem pasākumiem plašsaziņas līdzekļos (Viļānu novada mājas lapa, sociālie tīkli, laikraksti)
 6. Izstrādāt pasākumu režijas ieceri un noteikt pasākuma žanru, izvēloties atbilstošus stilistiskos un mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus un veidot pasākuma scenārijus.
 7. Sadarboties ar citām Viļānu novada Kultūrizglītības iestādēm un NVO pasākumu organizēšanā.
 8. Nepieciešamības gadījumā dežurēt  KN pasākumu laikā, lai nodrošinātu kārtību, pēc KN vadītāja norādījumiem.    

Atbildība:

 1. Darba pienākumu savlaicīga un kvalitatīva izpilde.
 2. KN iekšējās kārtības, ugunsdrošības un darba drošības noteikumu ievērošana darba vietā.
 3. Materiālo vērtību izmantošana un uzturēšana labā tehniskā stāvoklī.

Piedāvājam:

 1. Interesantu un radošu darbu
 2. Iespējas realizēt savas idejas
 3. Pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku
 4. Sociālās garantijas                    

Pieteikties Viļānu Kultūras namā:

CV, motivācijas vēstuli  lūdzam iesniegt Kultūras namā  personīgi vai sūtot uz e–pastu: vilanu_kn@inbox.lv,  līdz  26.04.2019.

Tālruņa numurs saziņai  28662346.

2019-04-05
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A