Aktualitātes

Vakance: Sabiedrisko attiecību speciālists

Vakance: Sabiedrisko attiecību speciālists

Viļānu novada pašvaldība aicina darbā sabiedrisko attiecību speciālistu/i uz noteiktu laiku.

Galvenie darba pienākumi:

 • Veidot iedzīvotājiem pozitīvu un pievilcīgu Viļānu novada tēlu, veicinot tā atpazīstamību, sadarbojoties ar plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, informējot tos par Viļānu novada pašvaldības, tās iestāžu un struktūrvienību darbu, jaunumiem un konkursiem uz vakantajām amata vietām, novada pašvaldības projektiem, attīstību, pasākumiem un citiem sasniegumiem;
 • Sadarbojoties ar iestāžu, administrācijas nodaļu vadītājiem un speciālistiem, sagatavot, aktualizēt un atspoguļot informāciju par pakalpojumiem iedzīvotājiem, novadā plānotajiem notikumiem un pasākumiem Viļānu novada pašvaldības mājas lapā un citos plašsaziņas līdzekļos, veikt novada mājas lapas administrēšanu; informēt par notikumiem un pasākumiem Viļānu novada pašvaldības domi;
 • Administrēt pašvaldības sociālo tīklu kontus;
 • Organizēt novada reklāmas materiālu sagatavošanu un izvietošanu presē, interneta portālos, informācijas izdevumos un katalogos;
 • Organizēt novada pašvaldības dalību vietējās un starptautiskos un citos publicitātes pasākumos;
 • Pēc darba devēja norādījumiem, sadarbojoties ar iestāžu un struktūrvienību vadītājiem, organizēt informatīvos pasākumus un koordinēt informatīvo materiālu sagatavošanu;
 • Organizēt aptaujas ar mērķi noskaidrot sabiedrības viedokli par Viļānu novadu;
 • Veikt informatīvā izdevuma "Viļānu novada vēstnesis" izdošanu.

Prasības pretendentam:

 • augstākā izglītība,
 • pieredze sabiedrisko attiecību jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • izpratne par pašvaldības darbu;
 • labas organizatoriskās un komunikācijas spējas, loģiska domāšana, precizitāte un prasme pieņemt lēmumus, pieredze pasākumu organizēšanā;
 • iemaņas mājas lapas administrēšanā;
 • prasme strādāt ar multimediju un audiovizuālo tehniku;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas, labas angļu un krievu valodas zināšanas;
 • prasme racionāli un efektīvi plānot savu darba laiku, būt elastīgam;
 • vēlme strādāt mērķtiecīgi ar modernu un oriģinālu pieeju.

Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences:

 • spēja analizēt sabiedrības intereses un vajadzības pašvaldības un tās iestāžu darbības jomā, izvērtēt prioritātes;
 • spēja veidot un organizēt radošai darbībai labvēlīgu vidi un gaisotni, strādāt komandā;
 • spēja ievērot profesionālās ētikas normas;
 • darba gaitā spēja adekvāti rīkoties un savlaicīgi pieņemt nepieciešamos lēmumus problēmsituāciju gadījumā;
 • spēja veidot sadarbību ar masu medijiem, informējot sabiedrību par jaunumiem novada darbā;
 • plānot un organizēt savu darbu atbilstoši uzdevumam;
 • ievērot savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību un to racionālu organizāciju;
 • izprast profesionālās kvalifikācijas pilnveides nepieciešamību.

Piedāvājam:

 • pilnas slodzes amatu uz noteiktu laiku;
 • atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu;
 • iespēju realizēt savas idejas;
 • bruto atalgojumu 650 eiro apmērā;
 • sociālās garantijas.

CV un motivācijas vēstuli lūdzam iesniegt Viļānu novada pašvaldībā personīgi vai sūtot uz e– pastu novads@vilani.lv, vai pa pastu Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, LV–4650 līdz 2019. gada 4.oktobrim.

2019-09-20
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A