Aktualitātes

Vakance

Vakance

Viļānu novada pašvaldība aicina pieteikties uz vakanto SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” valdes locekļa amatu, pilna slodze, uz nenoteiktu laiku.

Galvenie  amata pienākumi:

 • Nodrošināt ūdensapgādes, kanalizācijas, apsaimniekošanas pakalpojumus Viļānu novadā;
 • Nodrošināt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanu un pārvaldīšanu;
 • Organizēt un vadīt uzņēmuma darbu atbilstoši uzņēmuma stratēģijai;
 • Plānot, vadīt, organizēt un kontrolēt SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” un tā darbinieku darbu, nodrošināt statūtos noteikto funkciju un pienākumu izpildi;
 • Pārzināt SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” darbību reglamentējošos normatīvos aktus;
 • Pārstāvēt SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” darījumos ar citiem uzņēmumiem, organizācijām, iestādēm, ieskaitot pašvaldības un valsts institūcijas.

Pretendentiem tiek izvirzītas šādas prasības:

 • Atbilstība likuma “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums” 37. panta otrās daļas prasībām;
 • Augstākā izglītība (vēlams inženierzinātnēs, uzņēmējdarbībā un vadībā vai ekonomikā);
 • Vismaz trīs gadu pieredze vadošā amatā;
 • Vēlama pieredze komunālo pakalpojumu sniegšanas organizācijas jomā, māju apsaimniekošanā;
 • Pieredze iestādes vai struktūrvienības finanšu līdzekļu plānošanā un izlietošanā;
 • Labas datora lietošanas prasmes (Word, Excel, PowerPoint, Outlook);
 • Zināšanas un pieredze nekustamo īpašumu pārvaldīšanas, attīstības projektu vadīšanā un uzraudzībā, finanšu vadības jomā, kā arī zināšanas par kapitālsabiedrības darbības jomām;
 • Augsta atbildības sajūta, labas saskarsmes iemaņas, prasme strādāt komandā, emocionāla stabilitāte;
 • Spēja pastāvīgi organizēt darbu, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par to izpildi.

Mēs piedāvājam:

 • Stabilu, atbildīgu un interesantu darbu;
 • Iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
 • Kvalifikācijai un darba rezultātiem atbilstošu atalgojumu;
 • Bruto atalgojums 800 euro.

Pretendentiem līdz 2019. gada 13. septembra plkst. 17.00 jāiesniedz Viļānu novada domes 2.7 kabinetā Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu  novads, LV-4650, vai sūtot elektroniski novads@vilani.lv  šādi dokumenti:

 • Pieteikuma vēstule;
 • CV;
 • Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • Vīzija par SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” darbības organizēšanu un turpmāko attīstības virzību, problēmām un risinājumiem.

Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti darba intervijai. 

2019-09-09
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A