Aktualitātes

Turpinās vērienīgie remontdarbi Viļānu vidusskolā un kultūras nama – bibliotēkas ēkā

Turpinās vērienīgie remontdarbi Viļānu vidusskolā un kultūras nama – bibliotēkas ēkā

Sapnis par jaunu, siltu un skaistu skolas ēku pamazām sāk piepildīties un kļūt reāls, jo vērienīgie remontdarbi rit savu gaitu, lai jau nākamvasar remontdarbi tiktu pilnībā pabeigti. Arī kultūras namā darbi virzās uz priekšu – ir veikti demontāžas darbi un tiek likts jumta segums, ir nomainīti logi, sakārtota ūdensvadu un kanalizācijas sistēma. Savukārt bibliotēkas ēkā jau notiek iekšējās apdares darbi.

Darbi pie Viļānu vidusskolas galvenā korpusa ir pabeigti. Šobrīd norit sporta zāles ārējās fasādes siltināšanas darbi, zālei ir nomainīti logi un nosiltināts jumts. Tāpat arī ir izremontēts pirmais stāvs ēdināšanas bloka pusē. Kā atzina Viļānu novada pašvaldības projektu vadītājs Jānis Rapša, visticamāk, sporta zāles un ēdināšanas bloka siltināšanas darbus, tuvojoties ziemai, nebūs iespējams pabeigt. Pilnībā fasāžeu siltināšanas darbi visticamāk tiks pabeigi pavasarī. Tāpat arī viņš aicināja skolēnus, viņu vecākus un skolas darbiniekus būt pacietīgiem līdz projekta noslēgumam. Remontdarbu laikā mācības notiek galvenajā korpusā, jo skola mazajā piebūvē notiek būvdarbi – tiek siltināta ārējā fasāde, notiek apkures un elektroinstalācijas sistēmu uzstādīšana. Projekts „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Viļānu vidusskolā” tiek realizēts ar simtprocentīgu Viļānu novada pašvaldības finansējumu.

Viļānu pilsētas bibliotēkā ir nomainīts jums, logi un nosiltinātas fasādes. Tāpat arī ēkā jau darbojas ierīkotā apkures sistēma. Vēl līdz galam nav pabeigti elektroinstalācijas darbi un ventilācijas sistēmas ierīkošana. Līdz šim lielākā daļa darbu ir paveikti.

Projektu “Viļānu kultūras nama – bibliotēkas ēkas rekonstrukcijai labvēlīgas iekštelpu vides un pievilcīga ārējā izskata nodrošināšanai, kā arī energoefektivitātes uzlabošanai” līdzfinansē Eiropas Savienība. Publiskais finansējums ir Ls 503993,61.

Informāciju sagatavoja

Sigita Āboliņa

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Autores foto

2013-11-22
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A