Iepirkumu arhīvs

Teleskopiskā pļāvēja - smalcinātāja piegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām

Identifikācijas numurs VNP 2014/16
Iepirkuma procedūras veids 8.2 panta kārtībā
Iepirkuma līguma priekšmets

Teleskopiskā pļāvēja - smalcinātāja piegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām

Pievienotie dokumenti

NOLIKUMS

LĪGUMA PROJEKTS

Publikācijas datums IUB mājaslapā 05.06.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas datums 18.06.2014. līdz plkst 10:30
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t. 64662086, e-pasts: linda.grandane@gmail.com
Rezultāti
Informācija par izpildītāju  
Līgumcena (bez PVN)  
Lēmums  
Līgums  
Piezīmes  Pamatojoties uz Iepirkumu komisijas lēmumu (protokols Nr.3) iepirkums „Teleskopiskā zāles pļāvēja iegāde Viļānu novada pašvaldības policijas vajadzībām”, ar identifikācijas Nr. VNP 2014/16, tiek pārtraukts. Iepirkums pārtraukts pamatojoties uz nepilnīgu tehnisko specifikāciju.

2014-06-05
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A