Aktualitātes

Šogad platību maksājumi visiem lauksaimniekiem iesniedzami TIKAI elektroniskā veidā!!

Šogad platību maksājumi visiem lauksaimniekiem iesniedzami TIKAI elektroniskā veidā!!

Lai varētu iesniegt platību maksājumus elektroniski, ir jānoslēdz līgums ar Lauku Atbalsta dienestu (LAD) par elektroniskās pieteikšanās sistēmas (EPS) lietošanu. EPS līgumi jāaizpilda 2 eksemplāros un jānogādā LAD. 

Viļānu novada pašvaldībā EPS līgumus ir iespēja aizpildīt pie Viļānu novada lauku attīstības konsultantes Daces Stalīdzānes 1.6. kabinetā. Dekšāres pagasta pārvaldē - pie lauku attīstības konsultantes Anitas Urkas. Sokolku pagasta pārvaldē - pie lauku attīstības konsultantes Zojas Golovļovas.

EPS līgumu ir iespēja aizpildīt arī pašam (līguma paraugs raksta beigās).

Ļoti vēlams EPS līgumus noslēgt un nogādāt LAD līdz marta mēneša beigām!

Pavasarī, kad uzsāksies platību maksājumu iesniegšana EPS (orientējoši platību maksājumus sāks pieņemt no š. g. 18.aprīļa – 15. maijam), LAD organizēs praktiskās mācības lauksaimniekiem par EPS lietošanu un pieteikšanos platību maksājumiem elektroniski, kā arī būs iespēja klientiem, aizpildīt un iesniegt platību maksājumu iesniegumu elektroniski, izbraukumos uz pagastu pārvaldēm/centriem.

Tas nozīmē, ka LAD izbrauks un palīdzēs aizpildīt iesniegumus arī Viļānos (domē), kā arī Dekšāres un Sokolku pagasta pārvaldēs. Izbraukuma grafiks tiks publicēts novada mājaslapā un vietējos laikrakstos. Sekojiet informācijai!

Klientiem platību maksājumu iesniegumu 2016. gadā ir iespējams:

  1. Aizpildīt un iesniegt EPS pašam;
  2. Izmantot LAD sniegtās konsultācijas pagastu pārvaldēs/centros, kā arī Austrumlatgales RLP telpās Br. Skrindu ielā 11, Rēzeknē, tālr. 64625114, 64605826.
  3. Izmantot Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra pakalpojumus, griežoties Dārzu ielā 7a, Rēzeknē, tālr: 64625254, kā arī izmantot pagastu konsultantu sniegtos pakalpojumus.

Lai veiksmīgi noritētu klientu apkalpošana/iesniegumu iesniegšana, izmantojot EPS, pretendentiem pagastu pārvaldēs/centros (Viļānos, Dekšārēs un Strupļos) noteikti būs jāierodas ar:

  1. piešķirto EPS lietotājvārdu un paroli;
  2. iepriekšējā gada platību maksājumu iesnieguma kopiju;
  3. apsaimniekoto platību kadastra numuriem;
  4. informāciju kā platības tiks apsaimniekotas 2016. gadā.

Jautājumu un neskaidrību gadījumos informācija LAD pa tālr. 64625114, 64605826, 27876665.

Viļānu novada lauku attīstības konsultante Dace Stalīdzāne- 29923925

Dekšāres pagasta lauku attīstības konsultante Anita Urka- 25907341

Sokolku pagasta lauku attīstības konsultante Zoja Golovļova- 26088854

 Līgums

2016-02-08
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A