SIA "Viļānu namsaimnieks"

SIA “Viļānu namsaimnieks” reģistrēta 1993. gadā, tās kapitāla daļu turētājs ir Viļānu novada pašvaldība (100%).

SIA “Viļānu namsaimnieks” darbības mērķis ir sniegt publiskos pakalpojumus likumā noteiktās kompetences ietvaros, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzību ievērošanu šo pakalpojumu saņemšanā Viļānu pilsētas un Viļānu novada administratīvajā teritorijā.

 Sniegtie pakalpojumi:

  • Ūdenssaimniecības pakalpojumi,
  • Dzīvojamo māju pārvaldīšana un apsaimniekošana.

Kontaktinformācija:

  • Valdes loceklis:   26171835,
  • Norēķinu daļa:    26135252,
  • Namu pārzine:    29326889,
  • Ūdens un kanalizācijas tīklu inženieris:   29427755
Adrese: Liepu iela 2C, Viļāni, Viļānu novads, LV-4650 
 
 
SIA “Viļānu namsaimnieks” finanšu pārskats uz 2018. gada 31. decembri (01.01.2018.-31.12.2018.) (Pdf)
SIA “Viļānu namsaimnieks” finanšu pārskats uz 2017. gada 31. decembri (01.01.2017.-31.12.2017.) (Pdf)
SIA “Viļānu namsaimnieks” neatkarīgu revidentu ziņojums (Pdf)

Informācija ievietota: 05.12.2018.

Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A