Aktualitātes

Seminārs par kvalitatīvu piena ražošanu saimniecībā

Seminārs par kvalitatīvu piena ražošanu saimniecībā

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Rēzeknes nodaļa Valsts Lauku tīkla aktivitāšu ietvaros rīko bezmaksas izglītojošo semināru “Kvalitatīva svaigpiena ieguve mazās un vidējās saimniecībās”.

Seminārs notiks š.g. 20. novembrī, plkst. 9.30 Rēzeknē, Dārzu ielā 7a, semināru zālē. 

Lektors - SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” konsultants piena kvalitātes jautājumos Ilmārs Gruduls pastāstīs par obligātām nekaitīguma prasībām pārstrādei paredzētajam pienam, par somatiskām šūnām pienā un mastītiem, baktērijām un to vairošanos pienā, par inhibitorvielām un to nonākšanu pienā. Tiks runāts par slaukšanas un piena dzesēšanas iekārtu pareizu darbību un darbības kontroli, kā arī par piena ieguves un uzglabāšanas organizāciju piena ražošanas fermā.

Pieteikšanās semināram un sīkāka informācija pie SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Rēzeknes nodaļas lauku attīstības konsultantes Valijas Jekimovas, mob.t.: 28373688 un tel. 64625254 vai rakstot uz e-pastu valija.jekimova@llkc.lv

2015-11-16
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A