Aktualitātes

Seminārs par ES un valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

Seminārs par ES un valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

Tēma: Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu.

Apakštēma: Videi draudzīgas apsaimniekošanas metodes.

Programma / Lektoru uzskaites lapa 

Norises vieta: Rēzekne, Dārzu iela 7a, semināru zāle.

Datums: 01.12.2015.

Gr.nr. 5Re-S

Laiks

Stundu skaits

Saturs

Lektors

10:00 – 10:30

0.5

Piesārņojošas darbības, kurām nepieciešams C kategorijas apliecinājums.

Terēzija Apeināne

Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes Atļauju daļas vecākā eksperte

10:30 – 11:00

0.5

Kūtsmēslu krātuvju nosacījumi likumdošanā.

Terēzija Apeināne

Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes Atļauju daļas vecākā eksperte

11:00 – 12:00

1

Valsts vides dienesta kontrole, pieredze, pieļautas kļūdas saimniecībās.

Visvaldis Noviks

Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes Piesārņojuma kontroles sektora vadītājs

12:00 – 13:00

1

Aktuālie projektu pieteikumu sagatavošanas nosacījumi Latvijas Lauku attīstības programmas pasākumam “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” kūtsmēslu krātuvju būvniecībai/rekonstrukcijai.

Artūrs Šķesters

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Rēzeknes nodaļas uzņēmējdarbības konsultants

Kopā st.

3

 

 

 

Pieteikšanās un sīkāka informācija pie SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Rēzeknes konsultāciju biroja Lauku attīstības konsultantes Anastasijas Salenieces, mob. 25645875 vai rakstot uz e-pastu anastasija.saleniece@llkc.lv un Lauku attīstības konsultantes Sintijas Šubrovskas, mob. 28311079 vai rakstot uz e-pastu sintija.subrovska@llkc.lv


2015-11-23
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A