Aktualitātes

Seminārs lauku un mežu apsaimniekotājiem

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Rēzeknes nodaļa Valsts Lauku tīkla pasākuma ietvaros 26.10.2017. plkst.10.00 rīko bezmaksas informatīvo semināru „Par ES un valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu”.

Semināra tēmas:

  1. "Altum" valsts atbalsta programmas uzņēmējdarbības attīstībai.
  2. Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumu Nr.600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"" nosacījumi un to izpildes kārtība.
  3. Aktualitātes grāmatvedības jomā.
  4. Individuālu konsultāciju sniegšana Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma "Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi" apakšpasākuma "Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai" ietvaros.

Semināra norises vieta: Rēzekne, Dārzu iela 7a, semināru zāle.

Sīkāka informācija pa tālruni 64625254.

2017-10-19
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A