Aktualitātes

Sāksies pieteikšanās platību maksājumu saņemšanai

Sāksies pieteikšanās platību maksājumu saņemšanai

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka no šā gada 11.aprīļa līdz 23.maijam lauksaimnieki var pieteikties platību maksājumiem, iesniedzot Vienoto iesniegumu. Pēdējā diena, kad atbalsta maksājumiem var pieteikties ar kavējuma sankciju, ir 15.jūnijs. 

Tiem lauksaimniekiem, kuru saimniecībā ir 10 hektāri vai vairāk lauksaimniecības zemes, atbalsta saņemšanai šogad obligāti jāpiesakās tikai Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS). LAD aicina arī visus pārējos lauksaimniekus iesniegt Vienoto iesniegumu EPS, jo piesakoties platību maksājumiem elektroniski, lauksaimniekiem ir vairāk ieguvumu, nekā tad, ja iesniegums iesniegts papīra formātā. Viens no ieguvumiem – iespēja saņemt maksājumus ātrāk. Būtiski, ka EPS kļūdas ir iespējams novērst jau pieteikuma iesniegšanas brīdī, tas savukārt ļauj izvairīties no sankcijām. Tikai tiem klientiem, kuri būs pieteikušies atbalsta saņemšanai EPS, LAD varēs pagūt nosūtīt brīdinājumus par kļūdām, un lauksaimnieks paspēs līdz 27.jūnijam iesniegt labojumus, nesaņemot par to sankcijas. Šādus labojumus nepagūs konstatēt papīra formātā iesniegtajos iesniegumos. Sistēma sniegs brīdinājumus arī gadījumos, ja klients aizmirsīs pieteikties kādam no atbalsta veidiem, ko būs saņēmis iepriekšējos gados, kā arī neļaus pieteikt neatbilstošas platības.

Lai sniegtu atbalstu klientiem, LAD ir digitalizējis visus iepriekšējā gada pieteikumus, tāpēc klientiem, kas lietos EPS pirmo reizi, arī ir iespēja kopēt iepriekšējā gada pieteikumus.

Tā kā daudziem lauksaimniekiem nav pieejams dators ar interneta pieslēgumu, kā arī nav nepieciešamo datorprasmju, lai varētu iesniegt iesniegumu EPS, LAD no 11.aprīļa organizē vairāk nekā 300 klātienes konsultācijas daudzos pagastu centros, lai palīdzētu klientiem aizpildīt pieteikumus elektroniski. Lauksaimniekiem bez maksas būs iespēja iesniegt pietikumus gan minēto konsultāciju laikā, gan arī apmeklējot LAD klientu apkalpošanas centrus. Atbalstu sniegs arī Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs.

Konsultācijas Viļānu novadā:

Pagasts

Vieta

Datums

Pieteikties pa telefonu:

Sokolki

Kultūras nams

19.04.; 13.05.

62602064

Dekšāres

Bibliotēka

21.04.; 10.05.

62602109

Viļāni

Novada dome

21.04.; 10.05.

62602067

Konsultāciju sākums plkst.9.00

Lauksaimnieki, kuri 2016. gadā vēlas iesniegt vienoto iesniegumu papīra formātā, ne vēlāk kā līdz 10.maijam jāiesniedz pieprasījumu LAD par vienotā iesnieguma veidlapas un kartes sagatavošanu papīra formātā, norādot LAD klienta reģistrācijas numuru. LAD veidlapas un kartes papīra formātā izsniegs pieprasījuma iesniedzējiem no 25.aprīļa.

Jautājumu un neskaidrību gadījumos lauksaimnieki var saņemt konsultācijas jebkurā LAD klientu apkalpošanas centrā klātienē, rakstot e-pastu: klienti@lad.gov.lv vai zvanot uz informatīvo tālruni 67095000.

Svarīgie datumi:

11.04. Sākam pieņemt pieteikumus
•11.04. EPS iespējams redzēt lauku pārklājumus (datums var mainīties)
•25.04. «Papīra» klientiem pieejami pieteikumi un kartes «papīra» formā
•02.05. – pārtraucam pieņemt precizēšanas pieprasījumus
•03.05. EPS iespējams zīmēt laukus ārpus bloka (datums var mainīties)
•10.05. pēdējā diena, kad klientam jāpiesakās pieteikuma un karšu saņemšanai «papīra» formā
•23.05. Pēdējā diena, kad atbalstam var pieteikties bez kavējuma sankcijas
•24.05. EPS klientiem nosūtam e-pastus par pārklājumiem (1.reize)
•15.06 Pēdējā diena, kad var pieteikties atbalstam (ar kavējuma sankciju)
•16.06 EPS klientiem nosūtam e-pastus par pārklājumiem (2.reize)
•27.06. Pēdējā diena kad klients var iesniegt labojumus bez sankcijām attiecībā uz sniegtajiem brīdinājumiem.

Kristīne Ilgaža
Lauku atbalsta dienests

2016-04-07
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A