Saistošie noteikumi

Saistošo noteikumu numurs

Saistošo noteikumu nosaukums

SN, ar kuriem saistošie noteikumi grozīti vai atzīti par spēkā neesošiem

Saistošo noteikumu spēkā stāšanās datums

Saistošo noteikumu spēkā esamība

Publicēts

Nr. 10

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu                            

 

 

Zaudējuši spēku

 

Nr. 11

Par aprūpes mājās darba organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Viļānu novadā

Zaudējuši spēku ar Nr. 58

 

Zaudējuši spēku

 

Nr. 12

Sociālās palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā

Grozīti ar
Nr.42
Nr. 50
Zaudējuši spēku ar Nr. 59

 

Zaudējuši spēku

 

Nr. 13

Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona Viļānu novadā atzīstama par trūcīgu vai maznodrošinātu

Grozīti ar Nr. 47
Zaudējuši spēku ar Nr. 62

 

Zaudējuši spēku

 

Nr. 15

Teritorijas uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi

Zaudējuši spēku ar Nr. 66

 

Zaudējuši spēku

 

Nr. 17

Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās

Zaudējuši spēku ar Nr. 60

 

Zaudējuši spēku

 

Nr.20

Par pašvaldības izstrādāto dokumentu un to apliecinātu kopiju izsniegšanas nodevu iekasēšanas apmēru un kārtību

Zaudējuši spēku ar Nr. 61

 

Zaudējuši spēku

 

Nr. 22

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Viļānu novadā

Grozīti ar Nr. 38

 

 Spēkā esoši

 

Nr. 24

Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Viļānu novadā

Zaudējuši spēku ar Nr.75

 

Zaudējuši spēku

 

Nr. 28

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Viļānu novadā

 

 

Spēkā esoši

 

Nr. 34

Kārtība, kādā Viļānu novada pašvaldībā sedz transporta izdevumus vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem

Paskaidrojuma raksts

 

 

Spēkā esoši

 

Nr. 38

Grozījumi Viļānu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.22 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Viļānu novadā”

 

 

Spēkā esoši

 

Nr. 42

Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.12 „Sociālās palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā”

 

 

Zaudējuši spēku

 

Nr. 43

Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtība Viļānu novadā

Paskaidrojuma raksts

 

 

Zaudējuši spēku

 

Nr. 45

Par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību Viļānu novada pašvaldībā

 

 

Spēkā esoši

 

Nr. 47

Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 13 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona Viļānu novadā atzīstama par maznodrošinātu”

 Zaudējuši spēku ar Nr. 62

 

Zaudējuši spēku

 "Viļānu Novada Vēstnesis" Septembris Nr. 5 (5)

Nr. 48

Par Viļānu novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm ziemas sezonai no 1.novembra līdz 31.martam un vasaras sezonai no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim

Paskaidrojuma raksts

 

 

 

 

Nr. 49

Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustama īpašuma nodoklim

Paskaidrojuma raksts

 

 

Zaudējuši spēku

 

Nr. 50

Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 12 „Sociālās palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā”

Paskaidrojuma raksts

 

 

Zaudējuši spēku

 "Viļānu Novada Vēstnesis" Decembris Nr. 8 (8)

Nr. 51

Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni Viļānu novadā

Paskaidrojuma raksts

Zaudējuši spēku ar Nr. 57

 

 

 "Viļānu Novada Vēstnesis" Februāris Nr. 2 (10)

Nr.52

Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtība Viļānu novada pašvaldībā

Paskaidrojuma raksts

Zaudējuši spēku ar Nr.56

 

 

 "Viļānu Novada Vēstnesis" Februāris Nr. 2 (10)

Nr. 55

Viļānu novada pašvaldības nolikums

 Zaudējuši spēku ar Nr.106.   Zaudējuši spēku  

Nr. 56

Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtība Viļānu novada pašvaldībā

 

 

Zaudējuši spēku

 "Viļānu Novada Vēstnesis" Oktobris/Novembris Nr. 11 (19)

Nr. 57

Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni Viļānu novadā

Saistošo noteikumu Nr.57 konsolidētā (ar grozījumiem) versija

No 2014.gada 1.janvāra

Spēkā esoši

"Viļānu Novada Vēstnesis" Janvāris Nr. 1 (19)

Nr. 58

Par aprūpes mājās darba organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Viļānu novadā

Saistošo noteikumu Nr.58konsolidētā (ar grozījumiem) versija

 

Spēkā esoši

 "Viļānu Novada Vēstnesis" Janvāris Nr. 1 (19)

Nr. 59

Sociālās palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība

Grozījumi Viļānu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.59 "Sociālās palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā"

 

No 2014.gada 1. janvāra

No 2015. gada 10. marta

Zaudējuši spēku

 

Zaudējuši spēku

 

 "Viļānu Novada Vēstnesis" Februāris Nr. 2 (30)

Nr. 60

Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās

 Zaudējuši spēku ar Nr.103.

No 2014.gada 1.janvāra

Spēkā esoši

 "Viļānu Novada Vēstnesis" Februāris Nr. 2 (20)

Nr. 61

Pašvaldības nodevas iekasēšanas apmērs un kārtība par pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju izsniegšanu

 

No 2014.gada 1.janvāra

Spēkā esoši

 "Viļānu Novada Vēstnesis" Februāris Nr. 2 (20)

Nr. 62

Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona Viļānu novadā atzīstama par maznodrošinātu vai trūcīgu

Saistošo noteikumu Nr.62 konsolidētā (ar grozījumiem) versija

No 2014.gada 1.janvāra

Spēkā esoši

 "Viļānu Novada Vēstnesis" Februāris Nr. 2 (20)

Nr. 67

Viļānu novada pašvaldības teritorijas uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi

 Zaudējuši spēku ar Nr. 71   Zaudējuši spēku  

Nr. 68

Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Viļānu Mūzikas un mākslas skolā (konsolidēti)

 - Grozījumi Viļānu novada pašvaldības 2014. gada 8. maija saistošajos noteikumos Nr.68 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Viļānu Mūzikas un mākslas skolā" (20.08.2015.)

Grozīti ar Nr.86  

Spēkā esoši 

 

 

 "Viļānu Novada Vēstnesis" Oktobris Nr. 4 (32)

Nr.69

Grozījumi Viļānu novada pašvalības 2009. gada 5. augusta saistošajos noteikumos Nr.10 par "Par dzīvojamās telpas izīrēšanu"

 Zaudējuši spēku ar Nr. 70   Zaudējuši spēku  

Nr.70

Viļānu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr.70 "Par dzīvojamās telpas izīrēšanu"

    Spēkā esoši  "Viļānu Novada Vēstnesis" Novembris Nr. 9 (27)

Nr.71

Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.71 "Vilānu novada pašvaldības teritorijas uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi"     Spēkā esoši   "Viļānu Novada Vēstnesis" Novembris Nr. 9 (27)

Nr.72

Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtība Viļānu novada pašvaldībā   Zaudējuši spēku ar Nr. 87   Zaudējuši spēku  "Viļānu Novada Vēstnesis" Decembris Nr. 10 (28)

Nr.73

Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.73 "Par Viļānu novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta kopsavilkumu 2015. gadam"     Spēkā esoši  

Nr.74

Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.74 "Par Viļānu novada simboliku"     Spēkā esoši  "Viļānu Novada Vēstnesis" Jūnijs Nr. 3 (31)

Nr.75

Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.75 "Par aizliegumu ģenētiski modificēto kūltūraugu audzēšanai Viļānu novada teritorijā"     Spēkā esoši  

Nr.76

Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.76 "Sociālās palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā"

Paskaidrojuma raksts

Saistošo noteikumu Nr.76 konsolidētā (ar grozījumiem) versija 

Grozīti ar saistošajiem noteikumiem Nr.89

 22.12.2015. Spēkā esoši  "Viļānu Novada Vēstnesis" Decembris Nr. 6 (34)

Nr.77

Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.77 "Pašvaldības pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā"

Saistošo noteikumu Nr.77 konsolidētā (ar grozījumiem) versija

Grozīti ar saistošajiem noteikumiem Nr.90

 22.12.2015. Spēkā esoši  "Viļānu Novada Vēstnesis" Decembris Nr. 6 (34)

Nr.78

Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.78 "Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtība Viļānu novada pašvaldībā"

Paskaidrojuma raksts

Zaudējuši spēku saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Nr.87

 22.12.2015. Spēkā esoši  "Viļānu Novada Vēstnesis" Decembris Nr. 6 (34)

Nr.79

Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.79 "Dzīvokļa pabalsts bērniem bāreņiem un bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības"

Paskaidrojuma raksts

   29.01.2016. Spēkā esoši

 "Viļānu Novada Vēstnesis" Janvāris Nr. 1 (35)

Nr. 81

Par Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu

  09.02.2016. Spēkā esoši  "Latvijas Vēstnesis" 08.02.2016. Nr. 26 (5598)

Nr.82

Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.82 "Grozījumi Viļānu novada pašvaldības 2013. gada 05. decembra saistošajos noteikumos Nr.58 ""Par aprūpes mājās darba organizēšanu un pakalpojumu saņemšanas kārtību Viļānu novadā"

Paskaidrojuma raksts

   29.03.2016. Spēkā esoši  

Nr.83

Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.83 "Grozījumi Viļānu novada pašvaldības 2013. gada 05. decembra saistošajos noteikumos Nr.57 "Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmneni Viļānu novadā""

Paskaidrojuma raksts

   29.03.2016. Spēkā esoši  "Viļānu Novada Vēstnesis" Marts Nr. 3 (37)

Nr.84

Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.84 "Sociālie pakalpojumi un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā"

Paskaidrojuma raksts

Saistošo noteikumu Nr.84 konsolidētā (ar grozījumiem) versija  17.08.2016. Spēkā esoši  "Viļānu Novada Vēstnesis" Augusts Nr. 6 (40)

Nr.85

Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.85 "Grozījumi Viļānu novada pašvaldības 2013. gada 05. decembra saistošajos noteikumos Nr.2 "Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona Viļānu novadā atzīstama par maznodrošinātu vai trūcīgu""

Paskaidrojuma raksts

   17.08.2016. Spēkā esoši  "Viļānu Novada Vēstnesis" Augusts Nr. 6 (40)

Nr.86

Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.86 „Grozījumi Viļānu novada pašvaldības 2014.gada 8.maija saistošajos noteikumos Nr.68 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Viļānu Mūzikas un mākslas skolā”

Paskaidrojuma raksts

   28.10.2016. Spēkā esoši  "Viļānu Novada Vēstnesis" Oktobris/ Novembris Nr.7 (41)

Nr.87

Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.87 "Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtība Viļānu novada pašvaldībā"

Paskaidrojuma raksts

   01.01.2017. Spēkā esoši  "Viļānu Novada Vēstnesis" Decembris Nr.8 (42)

Nr.89

Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.89 

Grozījumi Viļānu novada pašvaldības 2015.gada 24.septembra saistošajos noteikumos Nr.76 „Sociālās palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā””

Paskaidrojuma raksts

   23.03.2017. Spēkā esoši "Viļānu Novada Vēstnesis" Marts Nr.1 (43)

Nr.90

Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.90 "Grozījumi Viļānu novada pašvaldības 2015. gada 24.septembra saistošajos noteikumos Nr.77 "Pašvaldības pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā""

Paskaidrojuma raksts

   23.03.2017. Spēkā esoši  "Viļānu Novada Vēstnsis" Marts Nr.1 (43)

Nr.93

Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.93 "Nodevas par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās vietās Viļānu novadā"

   13.07.2017. Spēkā esoši  "Viļānu Novada Vēstnesis" Jūnijs Nr.2 (44)

Nr. 94

Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas
kārtība Viļānu novadā

  02.12.2017. Spēkā esoši  "Viļānu Novada Vestnesis" Novembris Nr. 5 (47)

Nr.95

Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.95 "Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Viļānu novadā"

   06.10.2017. Spēkā esoši  "Viļānu Novada Vēstnesis"  Septembris/ Oktobris Nr.3-4 (45-46)

Nr. 97

Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.97
„Grozījumi Viļānu novada pašvaldības 2013.gada 5.decembra saistošajos noteikumos Nr.62 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona Viļānu novadā atzīstama par maznodrošinātu vai trūcīgu.”

   12.12.2017. Spēkā esoši  "Viļānu Novada Vēstnesis" Decembris Nr. 6 (48)

Nr. 98

Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.98
„Grozījumi Viļānu novada pašvaldības 2015.gada 24.septembra saistošajos noteikumos Nr.76 „Sociālās palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā””

  12.12.2017. Spēkā esoši  "Viļānu Novada Vēstnesis" Decembris Nr. 6 (48)

Nr. 99

Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.99
„Grozījumi Viļānu novada pašvaldības 2016.gada 19.maija saistošajos noteikumos Nr.84 „Sociālie pakalpojumi un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā”

  12.12.2017. Spēkā esoši  "Viļānu Novada Vēstnesis" Decembris Nr. 6 (48)
Nr. 102

Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.102 „Par Viļānu novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta kopsavilkumu 2018. gadam”

   26.01.2018. Spēkā esoši  "Viļānu Novada Vēstnesis" Janvāris Nr. 7 (49)
Nr. 103

Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.103 „Par tirdzniecību Viļānu novadā”

Paskaidrojuma raksts

   12.05.2018.  Spēkā esoši  "Viļānu Novada Vēstnesis" Aprīlis/Maijs Nr. 8/9 (50/51)
Nr. 104

Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 104 "Grozījumi Viļānu novada pašvaldības 2015. gada 24.septembra saistošajos noteikumos Nr. 76 "Sociālās palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā""

Paskaidrojuma raksts

   12.05.2018.  Spēkā esoši  "Viļānu Novada Vēstnesis" Aprīlis/Maijs Nr. 8/9 (50/51)
Nr. 105

Saistošie noteikumi Nr.105 „Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu”

Paskaidrojuma raksts

   12.05.2018.  Spēkā esoši  "Viļānu Novada Vēstnesis" Aprīlis/Maijs Nr. 8/9 (50/51)
Nr. 106

Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 106 "Viļānu novada pašvaldības nolikums"

Paskaidrojuma raksts

 Saistošo noteikumu  Nr.106 konsolidētā (ar grozījumiem) versija  30.03.2018.  Spēkā esoši  
Nr. 107

Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi nr. 107 "Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtība Viļānu novada pašvaldībā"

Paskaidrojuma raksts

  01.01.2019.  Spēkā esoši   "Viļānu Novada Vēstnesis"Aprīlis/Maijs Nr. 10/11 (51/52)
Nr. 109

Grozījumi Viļānu novada pašvaldības 2015. gada 24.septembra saistošajos noteikumos Nr.76 "Sociālās palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā"

Paskaidrojuma raksts

  01.06.2019. Spēkā esoši "Viļānu Novada Vēstnesis" Aprīlis/Maijs Nr. 1/2/ (54/55)
Nr. 111

Grozījumi 2013. gada 5.decembra saistošajos noteikumos Nr. 58 "Par aprūpes mājās darba organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Viļānu novadā"

Paskaidrojuma raksts

  01.06.2019.  Spēkā esoši "Viļānu Novada Vēstnesis" Aprīlis/Maijs Nr. 1/2/ (54/55)
Nr. 112

Grozījumi Viļānu novada pašvaldības 2018. gada 29.marta saistošajos noteikumos Nr.106„VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS"

Paskaidrojuma raksts

   25.04.2019.  Spēkā esoši  
Nr. 114

Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.114 "Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona Viļānu novadā atzīstama par maznodrošinātu"

Paskaidrojuma raksts

  05.07.2019. Spēkā esoši "Viļānu Novada Vēstnesis" Jūlijs Nr. 3 (56)
Nr. 115

Grozījumi Viļānu novada pašvaldības 2018. gada 29.marta saistošajos noteikumos Nr.106„VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS

Paskaidrojuma raksts

  28.06.2019. Spēkā esoši  
Nr. 116

Par Viļānu novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā

  16.09.2019. Spēkā esoši "Viļānu Novada Vēstnesis" Septembris Nr. 4 (57)
Nr. 117

Grozījumi Viļānu novada pašvaldības 2018. gada 29. marta saistošajos noteikumos Nr. 106 "VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS"

Paskaidrojuma raksts

  27.09.2019. Spēkā esoši  

 

 

 

 

Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A