Aktualitātes

SAC „Cerība” – viens no kontrolpunktiem orientēšanās braucienā pa seno Latgali

SAC „Cerība” – viens no kontrolpunktiem orientēšanās braucienā pa seno Latgali

Šogad Sociālā atbalsta centrs „Cerība” kļuva par vienu no kontrolpunktiem lielajā orientēšanās braucienā. Augustā tajā ieradās sacensību  dalībnieki, atstājot pārsteiguma dāvanas sociālā atbalsta centra apmeklētājiem, savukārt septembrī tika rīkots pasākums, SAC „Cerība” apmeklētāji tās varētu saņemt. 

Šī gada 1.augustā notika „Auto Foto Orientēšanās brauciens” pa Latgali maršrutā Rēzekne-Gulbene. Brauciena dalībniekiem tas ir orientēšanās brauciens pēc kartes, kontrolpunktu meklēšana pēc fotofragmentiem ar interesantiem papilduzdevumiem. Par tradīciju šajā braucienā ir kļuvis pasākums „Labie darbi”, kur dalībniekiem kādā kontrolpunkta posmā ir jāpaveic kāds sabiedriski lietderīgs darbs.

          Šoreiz par „Labo darbu” kontrolpunktu orientēšanās sacensību organizatori izvēlējās Sociālā atbalsta centru „Cerība” un tā tika sagādāts pārsteigums Viļānu novada bērniem, kuri ikdienā apmeklē SAC „Cerība”. Katra komanda, kas ieradās kontrolpunktā SAC „Cerība”, izpildīja uzdevumu, izgrieza no aplikācijas papīra, kāda koka lapas formu, uzrakstīja uz tās savu novēlējumu bērniem un pielika pie stilizēta koka, kas atradās SAC „Cerība” zālē pie sienas. SAC „Cerība” kontrolpunktā dienas gaitā ieradās 30 komandas, katra sarūpējot skaisti noformētas dāvanas. Septembra sākumā tika rīkots pasākums, kur lasīti komandu novēlējumi, nodotas bērniem dāvanas, kā arī notika fotografēšanās.

          SAC „Cerība” sirsnīgi pateicas visiem, kas organizēja un piedalījās šajā „Auto Foto Orientēšanās” braucienā, sarūpējot skaistu pārsteigumu bērniem.

Solvita Razgale

SAC „Cerība” vadītāja

Foto: Margarita Isajeva

2015-10-21
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A