Aktualitātes

Pagarināts pieteikšanās termiņš SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” valdes locekļa vakancei līdz 31. janvārim

Pagarināts pieteikšanās termiņš SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” valdes locekļa vakancei līdz 31. janvārim

Viļānu novada pašvaldība aicina pieteikties uz vakanto SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” valdes locekļa amatu, pilna slodze, uz nenoteiktu laiku.

Galvenie  amata pienākumi:

 • Nodrošināt ūdensapgādes, kanalizācijas, apsaimniekošanas pakalpojumus Viļānu novadā;
 • Nodrošināt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanu un pārvaldīšanu;
 • Organizēt un vadīt uzņēmuma darbu atbilstoši uzņēmuma stratēģijai;
 • Plānot, vadīt, organizēt un kontrolēt SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” un tā darbinieku darbu, nodrošināt statūtos noteikto funkciju un pienākumu izpildi;
 • Pārzināt SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” darbību reglamentējošos normatīvos aktus;
 • Pārstāvēt SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” darījumos ar citiem uzņēmumiem, organizācijām, iestādēm, ieskaitot pašvaldības un valsts institūcijas.

Pretendentiem tiek izvirzītas šādas prasības:

 • Atbilstība likuma “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums” 37. panta otrās daļas prasībām;
 • Augstākā izglītība (vēlams inženierzinātnēs, uzņēmējdarbībā un vadībā vai ekonomikā);
 • Vismaz trīs gadu pieredze vadošā amatā;
 • Vēlama pieredze komunālo pakalpojumu sniegšanas organizācijas jomā, māju apsaimniekošanā;
 • Pieredze iestādes vai struktūrvienības finanšu līdzekļu plānošanā un izlietošanā;
 • Labas datora lietošanas prasmes (Word, Excel, PowerPoint, Outlook);
 • Zināšanas un pieredze nekustamo īpašumu pārvaldīšanas, attīstības projektu vadīšanā un uzraudzībā, finanšu vadības jomā, kā arī zināšanas par kapitālsabiedrības darbības jomām;
 • Augsta atbildības sajūta, labas saskarsmes iemaņas, prasme strādāt komandā, emocionāla stabilitāte;
 • Spēja pastāvīgi organizēt darbu, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par to izpildi.

Mēs piedāvājam:

 • Stabilu, atbildīgu un interesantu darbu;
 • Iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
 • Kvalifikācijai un darba rezultātiem atbilstošu atalgojumu.

Pretendentiem līdz 2018. gada 31. janvāra plkst. 17.00 jāiesniedz Viļānu novada domes 2.7 kabinetā Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu  novads, LV-4650, vai sūtot elektroniski novads@vilani.lv  šādi dokumenti:

 • Pieteikuma vēstule;
 • CV;
 • Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • Vīzija par SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” darbības organizēšanu un turpmāko attīstības virzību, problēmām un risinājumiem.

Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti darba intervijai. 

2018-01-18
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A