Aktualitātes

Pagarināts pieteikšanās termiņš pašvaldības policijas inspektora vakancei līdz 23. februārim

Pagarināts pieteikšanās termiņš pašvaldības policijas inspektora vakancei līdz 23. februārim

Viļānu novada pašvaldība aicina darbā pašvaldības policijas inspektoru, kura pienākums ir nodrošināt Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu izpildi un sabiedrisko kārtību  novada administratīvajā teritorijā.

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • Atbilstība likuma “Par policiju” 21.panta pirmās daļas prasībām;
 • Darbības sfērai atbilstoša augstākā izglītība ( vēlams juridiskā) vai vidējā izglītība, kas papildināta ar amata pienākumu izpildei atbilstošām papildus apmācībām;
 • Zināšanas un izpratne par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu, Administratīvā procesa likumu, Viļānu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem un citiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem amata kompetences ietvaros;
 • Zināšanas lietvedībā un dokumentu noformēšanā;
 • Vēlama pieredze ar amata pienākumiem saistītā darbā vai administrējošā darbā pašvaldības vai valsts iestādē;
 • Nepieciešama komunikācijas un argumentācijas prasme un spēja patstāvīgi organizēt un veikt sava amata pienākumu izpildes ikdienas un operatīvo darbību.

 Galvenie pienākumi:

 • Pārzināt spēkā esošos normatīvos aktus amata kompetences ietvaros; kontrolēt normatīvo aktu un pašvaldības saistošo noteikumu ievērošanu Viļānu novada administratīvajā teritorijā;
 • Nodrošināt sabiedrisko kārtību un organizēt tās ievērošanu atbilstoši amata kompetencei;
 • Veikt likumpārkāpumu profilaksi, novērtēt un prognozēt operatīvo rīcību;
 • Veikt transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanas kontroli;
 • Administratīvo pārkāpumu gadījumos veikt pārkāpumu novērošanu, vainīgo personu noskaidrošanu, pierādījumu savākšanu un fiksēšanu, precīzu pārkāpumu kvalificēšanu un dokumentēšanu, ievērojot un nodrošinot spēkā  esošo normatīvo aktu prasības; 
 • Sniegt neatliekamu palīdzību personām, kuras cietušas likumpārkāpuma rezultātā, nelaimes gadījumos vai atrodas bezpalīdzības stāvoklī;

   Iesniedzamie dokumenti:

 • Dzīves apraksts (CV) un motivācijas vēstule;
 • Nolikuma prasībām atbilstošas izglītības dokumentu kopijas;
 • B kategorijas autovadītāja apliecības kopija;
 • Pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas, atsauksmes vai rekomendācijas.

 Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, e-pastu vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē,  Viļānu novada pašvaldības  2.7 kabinetā Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, LV-4650, vai sūtot elektroniski novads@vilani.lv Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei “Konkursam uz pašvaldības policijas inspektora amatu”

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2018.gada 23. februāra plkst.17.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti darba intervijai.

2018-02-12
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A