Aktualitātes

Notiks Viļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas publiskā aspriešana

Aicinām iesaistīties Viļānu novada ilgtermiņa attīstības plānošanā, iepazīties ar Viļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2030. gadam projektu un izteikt savus priekšlikumus. Sabiedriskās apspriešanas ar iedzīvotājiem norisināsies šā gada 4.decembrī.

  • Sokolku pagasta pārvalde (zāle), Gaisma, Strupļi, Sokolku pag., plkst. 10.00;
  • Dekšāres pagasta pārvalde (zāle), Nākotnes 6, Dekšāres, Dekšāres pag., plkst. 14.00;
  • Viļānu Mūzikas un mākslas skola (zāle), Brīvības iela 44c, Viļāni, plkst. 17.00.

Ar stratēģijas materiāliem var iepazīties Viļānu novada pašvaldībā, 2.stāva foajē (Kultūras laukums 1A, Viļāni, LV-4650) darba laikā, kā arī pašvaldības mājas lapas www.vilani.lv sadaļā „Pašvaldība”, sadaļā „Viļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2030.gadam”.

Stratēģija ir pašvaldībā hierarhiski augstākais plānošanas dokuments, ar kuru saskaņā izstrādā un groza pārējos pašvaldības attīstības plānošanas dokumentus (attīstības programmu, teritorijas plānojumu, u.c.) un ievieš attīstības projektus.

Aicinām izmantot priekšlikumu anketu! Priekšlikumus lūdzu iesniegt personiski Viļānu novada domē vai savā pagasta pārvaldē pie sekretāres, sūtīt pa pastu Viļānu novada domei Kultūras laukumā 1A, Viļānos, Viļānu novadā, LV-4650 vai sūtīt elektroniski uz e-pastu: iveta.pizica@vilani.lv

2013-11-20
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A