Aktualitātes

Minimālais iedzīvotāju ienākuma nodoklis saimnieciskās darbības veicējiem

Saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” no 2014. gada 1. janvāra tiek ieviests minimālais nodoklissaimnieciskās darbības veicējiem, kuri nestrādā ar apgrozījumu un apliekamoienākumu. 

Nodokļa maksātājs, kurš ir reģistrēts kā saimnieciskās darbības veicējs, ne vēlāk kā 15 dienu laikā no likumā noteiktās deklarācijas iesniegšanas dienas, iemaksā budžetā 50 eiro, ja taksācijas gadā nav gūts ar nodokli apliekams ienākums no saimnieciskās darbības vai ja aprēķinātā nodokļa summa no saimnieciskās darbības apliekamā ienākuma nepārsniedz 50 eiro.

Minimālais nodokļa maksājums neattiecas uz nodokļa maksātājiem, kuri taksācijas gadā veikuši iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumus vai valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par darbiniekiem un par sevi kā pašnodarbinātu personu.

Tāpat minimālais nodoklis nebūs jāmaksā par pirmo taksācijas gadu, kurā veikta saimnieciskās darbības reģistrācija, un par nākamo taksācijas gadu, kā arī par gadu, kurā izbeigta saimnieciskā darbība vai pabeigts likvidācijas process.

Arī saistībā ar UIN (uzņēmuma ienākuma nodoklis) tiek ieviets minimālais maksājums 50 EUR apmērā, gadījumos, kad UIN pirms zaudējumu segšanas neveidojas vai ir mazāks par 50 EUR.

Sīkāk par nodokļiem un cita aktuālā informācija informatīvajā izdevumā "Lauku Lapa"

2014-01-14
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A