Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi

Dziedošo jauniešu ansamblis

Dziedošo jauniešu ansamblis?v=1585659157

Mēģinājumi: Piektdienās, sestdienās, svētdienās

Jauniešu tautas deju kolektīvs "Raksteņš"

Jauniešu tautas deju kolektīvs

Vadītāja: Anita Upeniece
Mēģinājumi: Piektdienās, sestdienās, svētdienās
Vieta: Dekšāres pagasta pārvaldes zāle

Deju kopas „AUSTRA” studija 3.-4.kl., 5.-9.kl., 10.-12.kl. grupa

Deju kopas „AUSTRA” studija 3.-4.kl., 5.-9.kl., 10.-12.kl. grupa?v=1585659157

Vadītāja: Lūcija Kukaine
Vieta: Viļānu KN, Kultūras laukums 2, Viļāni
Mēģinājumu laiki:
3. – 4. klašu grupa – otrdienās un ceturtdienās plkst. 13.00;
5. – 9. klašu grupa – trešdienās un ceturtdienās plkst. 14.40;
10. – 12. klašu grupa – otrdienās un ceturtdienās plkst. 15.20

Deju kopa "KŪMYS"

Deju kopa

Vadītājs: Ilmārs Dreļs
Mēģinājumu laiks: Otrdienās plkst. 20.00
Vieta: Viļānu KN, Kultūras laukums 2, Viļāni

Krievu amatierteātris “HOROSHEE HASTROENIE"

Krievu amatierteātris “HOROSHEE HASTROENIE

Vadītājs: Aleksandrs Špundzāns
Mēģinājumu laiks: Otrdienās plkst. 18.00 un ceturtdienās plkst. 19.00
Vieta: Viļānu KN, Kultūras laukums 2, Viļāni

Līnijdeju grupa “CHERRY LADY”

Līnijdeju grupa “CHERRY LADY”?v=1585659157

Vadītāja: Anita Sārne
Mēģinājumu laiks: Pirmdienās plkst. 18.00
Vieta: Viļānu KN, Kultūras laukums 2, Viļāni

Amatierteātris „KAS IR, TAS IR”

Amatierteātris „KAS IR, TAS IR”?v=1585659157

Vadītāja: Ināra Grietiņa
Mēģinājumu laiks: Pirmdienās un trešdienās plkst. 18.00
Vieta: Viļānu KN, Kultūras laukums 2, Viļāni

Senioru vokālais ansamblis “RUDENS ZIEDI”

Senioru vokālais ansamblis “RUDENS ZIEDI”?v=1585659157

Vadītāja: Biruta Vigupe
Mēģinājumu laiks:  Trešdienās plkst. 10.00
Vieta: Viļānu KN, Kultūras laukums 2, Viļāni

Folkloras kopa “VIĻŌNĪŠI”

Folkloras kopa “VIĻŌNĪŠI”?v=1585659157

Vadītāja: Inga Stafecka
Mēģinājumu laiks: Otrdienās plkst. 16.00
Vieta: Viļānu KN, Kultūras laukums 2, Viļāni

Krievu dziesmu vokālais ansamblis “SUDARUŠKI”

Krievu dziesmu vokālais ansamblis “SUDARUŠKI”?v=1585659157

Vadītāja: Rita Jegorova
Mēģinājumu laiks: Pirmdienās plkst. 18.00
Vieta: Viļānu KN, Kultūras laukums 2, Viļāni

Lauku kapela “BUMBURNEICYS”

Lauku kapela “BUMBURNEICYS”?v=1585659157

Vadītāja: Vivita Skurule
Mēģinājumu laiks: Piektdienās plkst. 12.00
Vieta: Viļānu KN, Kultūras laukums 2, Viļāni

Bērnu un jauniešu folkloras draugu kopa „BITEITES”

Bērnu un jauniešu folkloras draugu kopa „BITEITES”?v=1585659157

Vadītāja: Inga Stafecka
Mēģinājumu laiks: Trešdienās plkst. 14.40 un piektdienās plkst. 14.00
Vieta: Viļānu KN, Kultūras laukums 2, Viļāni

Jauniešu deju kopa „AUSTRA”

Jauniešu deju kopa „AUSTRA”?v=1585659157

Vadītāja: Lūcija Kukaine
Mēģinājumu laiks: Piektdienās plkst. 20.00 un svētdienās plkst. 11.00
Vieta: Viļānu KN, Kultūras laukums 2, Viļāni

Sieviešu koris „ALTA”

Sieviešu koris „ALTA”?v=1585659157

Vadītāja: Biruta Vigupe        
Mēģinājumu laiks: Trešdienās plkst. 19.00
Vieta: Viļānu KN, Kultūras laukums 2, Viļāni

Krievu amatierteātris „ANALIZ”

Krievu amatierteātris „ANALIZ”?v=1585659157

Vadītāja: Aleksandra Bistrova
Mēģinājumu laiks: Piektdienās, Sestdienās plkst. 18.00 (pēc nepieciešamības arī citas dienas)
Vieta: Sokolku pagasta klubs

Vokāli instrumentālais ansamblis "ANITA UN ULDIS"

Vokāli instrumentālais ansamblis

Vadītāja: Anita Mičule
Mēģinājumu laiks: Trešdienās plkst. 19.00, Svētdienās plkst. 19.00
Vieta: Dekšāres pagasta pārvaldes zāle

Vīru kopa ”KŪZULS”

Vīru kopa ”KŪZULS”?v=1585659157

Vadītāja: Inga Stafecka 
Mēģinājumu laiks: Trešdienās plkst. 19.00
Vieta: Dekšāres pagasta pārvaldes zāle

Saksofonistu kvartets

Saksofonistu kvartets?v=1585659157

Vadītāja: Silvija Slavika
Mēģinājumu laiks: Otrdienās plkst. 19.00 
Vieta: Dekšāres pagasta pārvaldes zāle

Pūtēju orķestris ”DEKŠĀRES”

Pūtēju orķestris ”DEKŠĀRES”?v=1585659157

Vadītājs: Andris Vīksna
Mēģinājumu laiks: Otrdienās plkst. 19.00 
Vieta: Dekšāres pagasta pārvaldes zāle

Dramatiskais kolektīvs „KŪPĀ”

Dramatiskais kolektīvs „KŪPĀ”?v=1585659157

Vadītāja: Anna Šperga
Mēģinājumi: Ceturtdienās, piektdienās
Vieta: Dekšāres pagasta pārvaldes zāle

Senioru līnijdeju kolektīvs „BOKONU BRYUKLINIS”

Senioru līnijdeju kolektīvs „BOKONU BRYUKLINIS”?v=1585659157

Vadītāja: Dzidra Bruzgule
Mēģinājumu laiks: Svētdienās plkst. 15.00
Vieta: Biedrības „Bokonu bryuklinis” telpas

Kapella ”SOVEJĪ”

Kapella ”SOVEJĪ”?v=1585659157

Vadītāja: Janīna Juste
Mēģinājumu laiks: Trešdienās plkst. 19.00
Vieta: Dekšāres pagasta pārvaldes zāle

Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A