Aktualitātes

Mācības par bioloģiskās lauksaimniecības pamatprincipiem

Lauku atbalsta dienests un SIA "Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs" aicina apmeklēt piecu dienu mācības par bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošanu.

Mācības notiks projekta  Nr. 14-00-L11114-000070 „Bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana” ietvaros no 10. līdz 24. februārim, sākums        10. februārī plkst. 9.00 Dārzu ielā 7a, Rēzeknē, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Rēzeknes konsultāciju biroja ēkā.


Mācību tēmas:

  1. Bioloģiskās lauksaimniecības raksturojums;
  2. Pēc bioloģiskās lauksaimniecības metodēm strādājošo saimniecību darbību regulējošo normatīvo aktu prasības;
  3. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta pasākumi bioloģiskajām saimniecībām;
  4. Bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācijas process;
  5. Bioloģiskās lauksaimniecības pamatprincipi augkopībā un lopkopībā (augsnes auglība, augu seka, augu aizsardzība, kvalitatīvas lopbarības sagatavošana, mājlopu sugas bioloģiskajā lauksaimniecībā, labturības prasības);
  6. Bioloģiskajām saimniecībām saistošo normatīvo aktu prasību izpilde un kontrole (ražošanasplāns, ražošanas plānaatskaite, lauku vēsture, bioloģiskās produkcijas marķēšana, augu maiņas plānošana);
  7. Bioloģiskās produkcijas pirmapstrāde, pārstrāde un realizācijas iespējas.

Lektore: Anita Dzene

Mācības tiek rīkotas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma „Arodapmācības un informācijas pasākumi” aktivitātes „Arodapmācības” apakšaktivitātes „Nozares speciālistu līmeņa mācību organizēšana” ietvaros.   

Personas līdzfinansējums 20,00 eiro.

Apmeklēt mācības īpaši aicināti tie, kas vēl tikai plāno uzsākt nodarbošanos ar bioloģisko lauksaimniecību un vēlas uzzināt, kā notiek saimniecības sertifikācijas process, kādi ir bioloģiskās lauksaimniecības pamatprincipi un saražotās produkcijas realizācijas iespējas.

Pieteikšanās un plašāka informācija par mācībām pie Anitas Dzenes,         mob. tālr. 26571714, e-pasts: anita.dzene@llkc.lv

2015-02-04
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A