Aktualitātes

Lielie dāvā prieku mazajiem

Lielie dāvā prieku mazajiem

Piektdien, 27.jūlijā, kad saulīte rotājās pa zemes virsu, Viļānu pilsētā tika atklāti bērnu rotaļu laukumi. Lielie novada iedzīvotāji sagādāja dzirkstošu prieku mazajiem novadniekiem, jo tieši viņu izrādītās iniciatīvas dēļ tapa šie laukumi. Viļānu pilsētā tika iesniegtas piecas projekta idejas, kuras tika atbalstītas un veiksmīgas sadarbības rezultātā tika sakopti un labiekārtoti daudzdzīvokļu māju pagalmi, bet, kas pats svarīgākais – dāvāti neaizmirstami mirkļi mazajiem novada iedzīvotājiem.

Kā pirmais tika atklāts apvienotais laukums Celtnieku ielā 6 un Mehanizatoru ielā 15. Pasākums pulcināja kuplu skaitu apmeklētāju, mazie jau aktīvi iemēģināja laukuma konstrukcijas vēl pirms svinīgās lentas pārgriešanas ceremonijas. Šī laukuma idejas iniciatores un projekta koncepcijas autores ir Ingūna Rubule un Lolita Malinovska kopā ar iniciatīvu grupu dalībniekiem Inesi Tuči, Gitu Rubu, Inetu Tuči, Svetlanu Piziču, Sņežanu Egorovu un Nadeždu Mikrjukovu.

Nākošos laukumus atklāja Nākotnes ielas 1 un 3A pagalmā. Šeit iniciatīvu grupas izveidoja divus laukumus. Viens laukums domāts pašiem mazākajiem interesentiem, bet otrs jau lielākiem bērniem. Šo projektu realizētāji bija projektu vadītāji Valentīna Vaivode, Edgars Vulāns kopā ar Sandru un Juri Ragaušiem, Elitu Ornicāni, Ritu un Kasparu Andrejeviem, Kristīni Astašovu.

Laukumu atklāšanas noslēgumā, karstajā svelmē, tika atklāts bērnu rotaļu laukums Nākotnes ielā 2A. Šeit konstrukcijas aktīvi iemēģināja arī pati projekta vadītāja Lāsma Malta. Iniciatīvu grupā aktīvi līdzdarbojās Ilze Skabe, Nataļja Ivanova, Alla Kupernova.

Visos atklāšanas pasākumos piedalījās lapsiņa, kas ikvienu mazo aktīvistu iepriecināja ar vējdzirnaviņām. Viļānu novada pašvaldības Attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas vadītāja Iveta Piziča pauda prieku par veiksmīgi noslēgušos sadarbību starp iniciatīvu grupām un pašvaldību. Viļānu pašvaldības policists Ainārs Vaišvilis pastāstīja par drošības pasākumiem gadījumos, ja kāds ļaunprātīgi izmanto laukumus, kā arī to, kā tādos gadījumos jārīkojas.

Kad svinīgi tika pārgriezta atklāšanas lenta, mazie rotaļu laukumu lietotāji deva svinīgo solījumu par to, ka kārtīgi  uzvedīsies atrodoties laukumos, bet projektu vadītāji saņēma dāvanu no pašvaldības – spaini un grābekli, lai vieglāk būtu uzturēt kārtību laukumos.

Paldies visiem lielajiem, kuri iesaistījās, lai dāvātu prieku mazajiem novada iedzīvotājiem. Kopā veidosim skaistāku nākotni bērniem!

2012-07-31
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A