Aktualitātes

Latgales Uzņēmēmējdarbības centrs organizē konsultācijas esošajiem un topošajiem uzņēmējiem

Latgales Uzņēmēmējdarbības centrs organizē konsultācijas esošajiem un topošajiem uzņēmējiem

Latgales Plānošanas reģiona Latgales Uzņēmējdarbības centrs (LUC) šā gada novembrī un decembrī Latgales pilsētās un novados rīko motivācijas pasākumu ciklu, lai informētu jauniešus par biznesa ideju un uzņēmējdarbības attīstības iespējām un atbalsta mehānismiem. Šā gada 2.decembrī norisinājās motivācijas seminārs Viļānu vidusskolā, savukārt  12. decembrī pieci Viļānu vidusskolas jaunieši kopā ar ekonomikas skolotāju dosies uz Biznesa mēneša noslēguma pasākumu Daugavpilī. Otrdien, 10.decembrī no plkst. 15:00 līdz 17:00 Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā “Zeimuļs” notiks kārtējais motivācijas seminārs. Arī Viļānu novada skolēniem ir iespēja piedalīties seminārā.

Sarunā pie tējas tases ar Rēzeknes jauniešiem tiksies pasākuma moderators, uzņēmējs Neils Balgalis (SIA “Grupa93”), Latgales Uzņēmējdarbības centra vadītājs, uzņēmējs Vladislavs Stankevičs, Latvijas Darba devēju konfederācijas eksperte Latgales reģionā, uzņēmējdarbības konsultante Skaidrīte Baltace, kā arī savu biznesa veiksmes stāstu vēstīs Rēzeknes uzņēmuma SIA “Creative S” (svētku aģentūra un portāls “Labas lietas bērniem”) valdes locekle Santa Ostaša. Lai pieteiktos dalībai pasākumā, lūgums sūtīt e-pastu uz šo e-pasta adresiskaidrite.baltace@latgale.lv.

Motivācijas semināri Rēzeknes novada Maltas 1. vidusskolā un Viļānu vidusskolā jau notika 2. decembrī. Kopumā vairāk nekā desmit šādos pasākumos (Daugavpilī, Aglonā, Balvos, Ludzā, Līvānos, u.c.) par savu pieredzi jauniešiem stāsta dažādu nozaru uzņēmēji. Aktīvākajiem jauniešiem semināru cikla noslēgumā būs apmeklēs Latgales Biznesa mēneša noslēguma pasākumu Daugavpilī šā gada 12. decembrī, kur varēs uzklausīt vairākus biznesa veiksmes stāstus un viesoties kādā no ražošanas uzņēmumiem.

Maltas 1.vidusskola

Konsultācijas uzņēmējiem

Motivācijas semināri jauniešiem Latgales biznesa mēneša ietvaros ir tikai viena no Latgales Uzņēmējdarbības centra aktivitātēm. Kopš centra darbības uzsākšanas šā gada martā uzņēmējdarbības konsultanti novados ir konsultējuši vairāk nekā 186 interesentus, bet 118 uzņēmējiem sniegtas konsultācijas par uzņēmējdarbības attīstību, pārstrukturēšanu vai dažādošanu. Papildus tam septiņos gadījumos konsultācijas sniegtas potenciālajiem investoriem ražošanas un pakalpojumu attīstībai nepieciešamās infrastruktūras apzināšanai un attīstībai.

Uzņēmējdarbība novadā

Latvijas informācijas tehnoloģiju uzņēmuma Lursoft veiktajā pētījumā par Latgales uzņēmējdarbības attīstības tendencēm (2013, 09) kontatēts, ka ekonomiskās krīzes iespaidā Latgalē reģistrēto uzņēmumu skaits 2010. gadā bija 12284 jeb par 12, 64% mazāks nekā pirmskrīzes periodā 2009. gadā, kad Latgalē bija reģistrēti 14061. Tomēr kopējās uzņēmējdarbības attīstības tendences reģionā patlaban vērtējamas kā pozitīvas, pieaudzis no jauna reģistrēto uzņēmumu skaits. Patlaban reģionā kopumā reģistēti 15579 uzņēmumi. Vairums no pēdējos gados reģionā reģistrētajiem uzņēmumiem ir mazkapitāla SIA. Pēc Lursoft pētījuma datiem kopš 2010. gada maija Latgalē reģistrētas jau 1624 SIA ar samazinātu pamatkapitālu.

“Patlaban viens no veiksmīgākajiem biznesa veidiem laukos ir nelielas pārtikas ražotnes,” atzīst Latgales uzņēmējdarbības centra vadītājs Vladislavs Stankevičs. “Tādu ir visai daudz, tās pietiekami veiksmīgi strādā gan eksportam, gan vietējam tirgum. Ir tādi uzņēmēji, kas atgriezušies Latvijā pēc darba ārzemēs un ar tur gūto pieredzi un iepazītajām tehnoloģijām veiksmīgi attīsta savu biznesu šeit. Aizvien vairāk cilvēku strādā uz ārējo tirgu, veidojot mazas ražotnes. Diezgan aktīvi patlaban ir arī mājražotāji. Pateicoties Latgales plānošanas reģiona aktivitātēm tūrisma jomā, šis gads ir bijis veiksmīgs arī tūrisma uzņēmumiem.”

Pieredze ārvalstīs

Lai apgūtu ārvalstu pieredzi un palīdzētu veidot kontaktus ar partneriem ārzemēs, šā gada novembrī Latgales Uzņēmējdarbības centrs organizēja Latgales uzņēmēju vizīti Polijā – Krakovā un Mazpolijas reģionā, kurā piedalījās 11 uzņēmēji no Daugavpils, Preiļu, Līvānu, Krāslavas un Aglonas novada, tostarp pārtikas, mēbeļu ražotāji, gaļas pārstrādes un citu nozaru pārstāvji. Vizīte tika organizēta sadarbībā ar Mazpolijas reģiona administrāciju, ar kuru šā gada vasarā Latgales Plānošanas reģions parakstīja starpreģionu sadarbības līgumu.

Konsultācijas ikdienā

Latgales Uzņēmējdarbības centrs izveidots pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Edmunda Sprūdža iniciatīvas un izstrādātā Rīcības plāna Latgales reģiona izaugsmei 2012.–2013.gadā ietvaros un darbojas kā Latgales plānošanas reģiona struktūrvienība.

Esošajiem un topošajiem uzņēmējiem tiek sniegtas konsultācijas par Eiropas Savienības fondu, Hipotēku bankas programmu pieejamību, tajā skaitā par pieteikumu sagatavošanu finansējuma saņemšanai. Uzņēmējdarbības attīstībai tiek organizēti motivācijas un apmācību pasākumi, sniegtas konsultācijas par e-pakalpojumiem un portālawww.latvija.lv efektīvu lietošanu, pieejamas konsultācijas par valsts institūciju pakalpojumiem, tiek meklēti risinājum „birokrātijas” problēmsituācijās.

Vairāk par Latgales Uzņēmējdarbības centru un konsultantu kontaktinformāciju skatīt http://www.latgale.lv/lv/luc.

Plašāka informācija:

Latgales Uzņēmējdarbības centra vadītājs Vladislavs Stankevičs,

tālr.  65423802,  26511047, e-pasta adrese luc@latgale.lv

Sagatavoja Skaidrīte Baltace

Latgales Uzņēmējdarbības centra konsultante Rēzeknē, Rēzeknes un Viļānu novados

skaidrite.baltace@latgale.lv

2013-12-06
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A