Aktualitātes

LAD Austrumlatgales RLP konsultāciju grafiks pagastos par elektronisko platību maksājumu iesniegumu iesniegšanu 2019. gadā

LAD Austrumlatgales RLP konsultāciju grafiks pagastos par elektronisko platību maksājumu iesniegumu iesniegšanu 2019. gadā

Šogad pieteikties platību maksājumiem, iesniedzot Vienoto iesniegumu, varēs no šī gada 10.aprīļa līdz 22.maijam. Lai sniegtu visu nepieciešamo atbalstu lauksaimniekiem, Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde (LAD ALRLP),  attiecīgi pielikumā esošajam izbraukumu grafikam, pagastos sniegs klātienē konsultācijas un palīdzēs klientiem aizpildīt pieteikumus elektroniski. Ierodoties uz konsultāciju, klientam jāņem līdzi EPS lietotājvārds un parole. Plānotais konsultāciju sākums  plkst. 9:00.

Viļānu novads

Pagasts

Vieta

Datums

Sokolki

Pagasta klubs

24.04.

Dekšāres

Pagasta pārvalde

03.05

Viļāni

Pašvaldības aktu zāle

03.05.

Rēzeknes novads

Pagasts

Vieta

Datums

Audriņi

Pagasta pārvalde

30.04.

Bērzgale

Bibliotēka

09.05.

Čornaja

Čornajas kultūras nams

07.05.

Dricāni

Kultūras nams

30.04.

Feimaņi

Bibliotēka

29.04.

Gaigalava

Pagasta pārvalde

24.04.

Griškāni

Pagasta pārvalde

25.04.

Ilzeskalns

Tautas nams

13.05.

Kantinieki

Bibliotēka

24.04.

Kaunata

Jauniešu centrs

07.05.

Lūznava

Pagasta pārvalde

03.05.

Malta

Pagasta pārvalde

10.05.

Mākoņkalns

Kultūras nams

07.05.

Nagļi

Pagasta pārvalde

02.05.

Ozolaine

Tautas namā (Bekšos)

10.05.

Rikava

Bibliotēka

02.05.

Nautrēni

Pagasta pārvalde

26.04.; 13.05.

Sakstagals

Pagasta pārvalde

03.05.

Silmala

Ružinā pagasta ēkā, 

Kruķu kultūras namā,

Štikānu kultūras nams,

Gornicā pagasta pārvaldē

24.04.

30.04.

07.05.

10.05.

Stoļerova

Saietu nams

25.04.

Strūžāni

Kultūras nams

30.04.

2019-04-01
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A