Aktualitātes

Kustamās mantas izsole

Kustamās mantas izsole

Viļānu novada pašvaldība trešajā atklātajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli izsola Viļānu novada pašvaldībai piederošu kustamo mantu – traktoru BELARUS 320 MK, valsts reģistrācijas Nr.T9347LT, 1.reģistrācijas gads – 2006, degviela – dīzeļdegviela, bez tehniskās apskates, kas atrodas pēc adreses: Brīvības iela 27B, Viļāni, Viļānu novads.

Izsoles nosacītā sākuma cena EUR 960,00, izsoles solis EUR 10,00. Izsole notiks 2019.gada 11.novembrī, plkst. 14.15 Viļānu novada pašvaldības ēkā: Kultūras laukums 1A, Viļāni.

Kustamā manta apskatāma tās atrašanās vietā, laiku iepriekš saskaņojot pa tālr. 26407705. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.vilani.lv un Viļānu novada pašvaldības administratīvās ēkas 1.6. kabinetā, darba dienās, darba laikā.

Dalībniekiem, lai piedalītos izsolē, līdz 2019.gada 8.novembra plkst. 10.00 jāreģistrējas Viļānu novada pašvaldības administratīvās ēkas (Kultūras laukums 1A, Viļāni) 1.6.kabinetā, un jāiesniedz izsoles noteikumos noteiktie dokumenti.

Nodrošinājuma nauda EUR 100,00 apmērā un reģistrācijas nauda EUR 5,00 apmērā jāpārskaita uz Viļānu novada pašvaldības bankas kontu: LV73HABA0551026165229, Reģ.Nr.90009114114, A/S “SWEDBANK”, kods HABALV22, ar norādi “Nodrošinājuma un dalības maksa par dalību traktora Belarus izsolē” vai jāiemaksā Viļānu novada pašvaldības kasē. Samaksa uzskatāma par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā vai samaksāta kasē līdz 2019.gada 8.novembra plkst. 10.00.

Nosolītā cena nosolītājam jāsamaksā nedēļas laikā no izsoles dienas Viļānu novada pašvaldības kontā vai kasē.

Izsoles noteikumi: ŠEIT

2019-10-11
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A