Kultūras un tautas nami

Viļānu kultūras nams

Viļānu kultūras nams?v=1585656249

 Vai bez kultūras, kuras saknes ir tautas garīgajā mantojumā ir vēl kaut kas tāds, kas spēj palīdzēt cilvēkam nezaudēt cilvēcību? Par kultūras klātbūtni dažāda lieluma un satura pasākumos un sarīkojumos Viļānos rūpējas Kultūras nama ļaudis.

Neapšaubāmi, katrs laiks ienesis gan saturā, gan to organizēšanā savas korekcijas, taču svarīgākais vienmēr un visos laikos ir bijis svētku kopā sanākšanas brīnums.
Nekas jauns nerodas tukšā vietā, tāpat kā nekas neiet zudumā.

 

Sokolku pagasta klubs

Sokolku pagasta klubs?v=1585656249

Sokolku pagasta kluba galvenā misija ir attīstīt, popularizēt, organizēt un atbalstīt mākslas un radošo amatierkolektīvu darbu, iekļaujoties tautas mākslas aktivitātēs, valsts un novada kultūras dzīves norisēs, kā arī piedāvāt vietējiem iedzīvotājiem kvalitatīvus kultūras pasākumus un pieejamību visiem intesentiem.

Kultūra Dekšāres pagastā

Pirms vairāk kā desmit gadiem Dekšāres pagasta kultūras dzīvē sākās uzplaukums, viens pēc otra sāka veidoties mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi. Pagastā nav bijis un arī patreiz nav kultūras nama, tāpec pasākumi tiek organizēti pagasta pārvaldes mazajā zālē vai vietējās pamatskolas sporta zālē, bet vasarā - brīvdabas estrādē. Ik gadu, kad vasaras tveici un čalojošos putnus nomaina rudens liecinieces - krāsainās lapas koku zaros, Dekšāres pagasta pašdarbniekiem sākas jaunā sezona, aicinot savā pulkā jaunus dalībniekus.

Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A