Kontakti

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA

Amats Vārds, uzvārds Kontaktinformācija

Domes priekšsēdētāja

Jekaterina Ivanova Apmeklētāju pieņemšana:
Pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00

Domes priekšsēdētājas vietniece

Daiga Ceipiniece Tālrunis: 

Izpilddirektore

Inga Strūberga

Tālrunis: 64662239
Apmeklētāju pieņemšana:
Otrdienās no plkst.8.00-12.00
Ceturtdienās no plkst.8.00-12.00

Sekretāre

 Anna Strode

 Tālrunis: 64628033

Jurists Dmitrijs Orlovs  Tālrunis: 64662953
Juriste Marija Šļomina Tālrunis: 64662953
Galvenā grāmatvede Irēna Stafecka Tālrunis: 64662026
Algu grāmatvede Dace Spila Tālrunis: 64605837
Nodokļu administratore Inna Ruba Tālrunis: 64628032

Kasiere

Jekaterina Cvetkova

Tālrunis: 64628032
Apmeklētāju pieņemšana:
Darba dienās 8.00-12.00; 13.00-16.00

Bāriņtiesas priekšsēdētāja Mārīte Ikauniece Tālrunis: 64628034, 22386435
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Liāna Čertogonova Tālrunis: 64662089
Sociālais dienests  
Dienesta vadītāja Daila Strupiša Tālrunis: 64605830, 24844861
Sociālā darbiniece Aija Āboliņa Tālrunis: 26616884
Sociālā darbiniece Ineta Kalniņa Tālrunis: 64628036
Sociālās palīdzības organizatore Marija Stafecka Tālrunis: 26680014
Sociālā darbiniece Alla Stiuka Tālrunis: 26695551
Sociālās palīdzības organizatore Ieva Elste Tālrunis: 64628036
Sociālā darbiniece Sokolku pagastā Ināra Repša Tālrunis: 64640376
Sociālā darbiniece Dekšāres pagastā Mārīte Vīča Tālrunis: 64640148
 Attīstības, plānošanas un informācijas nodaļa  
Nodaļas vadītāja Iveta Piziča Tālrunis: 64628031
Projektu vadītāja Līga Strode Tālrunis: 64662086
Sabiedrisko attiecību speciāliste Margarita Isajeva Tālrunis: 64662086
Iepirkumu speciāliste Agnese Rudzinska Tālrunis: 64662086
Plānošanas inženieris Edgars Sermais Tālrunis: 64662086
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
 Klientu apkalpošanas speciāliste  Jūlija Krilkova

Tālrunis: 64662082 
Adrese: Kultūras laukums 1a, Viļāni, LV-4650
Darba laiks: darba dienās 8.00-12.00;13.00-17.00

E-pasts: vilani@pakalpojumucentri.lv

 

 Speciālisti
Nekustamā īpašuma speciāliste Lidija Kuzņecova Tālrunis: 64662424
Izglītības un kultūras lietu speciāliste Ilga Morozova Tālrunis: 64605833
Lauku attīstības speciāliste Zoja Golovļova Tālrunis: 26088854
Apmeklētāju pieņemšanas laiks
Iedzīvotāju deklarēšanas speciāliste Anna Nazarova Tālrunis: 64605831
Saimniecības vadītājs Vasīlijs Arbidāns Tālrunis: 26407705
Darba aizsardzības speciāliste Silvija Vecstaudža Tālrunis: 26641396
Ielu tirdzniecības administratore Ērika Jermanova Tālrunis: 24864734
e-pasts: tirgus@vilani.lv

Labiekārtošanas darbu administratore

Marija Indāne Tālrunis: 29364254
Pilsētas kapu uzraugs Biruta Spila Tālrunis: 26882875

Viļānu novada pašvaldības policists

 Jānis Stafeckis

Tālrunis: 29689874
Apmeklētāju pieņemšana:
Otrdienās no plkst.9.00-10.00
Liepu ielā 2A, Viļānos

 

Viļānu novada pašvaldība
Twitter Draugiem Facebook
A A A