Kontakti

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA

Amats Vārds, uzvārds Kontaktinformācija E-pasts

Domes priekšsēdētāja

 

Jekaterina Ivanova Apmeklētāju pieņemšana:
Pirmdienās no plkst.8.00 līdz 12.00
 

Priekšsēdētājas vietniece

 Daiga Ceipiniece Tālrunis: 64640146  

Izpilddirektors

Andris Stafeckis  Tālrunis: 64662239 andris.stafeckis@vilani.lv
Kancelejas vadītāja Anna Strode Tālrunis: 64628033 novads@vilani.lv 
Juriste Marija Šļomina Tālrunis: 64662953  
Galvenā grāmatvede Irēna Stafecka Tālrunis: 64662026 irena.stafecka@vilani.lv 
Algu grāmatvede Dace Spila Tālrunis: 64605837 dace.spila@vilani.lv
Nodokļu administratore Inna Ruba Tālrunis: 64628032  
Kase Jekaterina Cvetkova

Tālrunis: 64628032
Apmeklētāju pieņemšana:
Darba dienās 8.00-12.00; 13.00-16.00

 
Bāriņtiesas priekšsēdētāja Mārīte Ikauniece Tālrunis: 64628034, 22386435 marite.ikauniece@vilani.lv 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Liāna Čertogonova Tālrunis: 64662089 dzimtsaraksti@vilani.lv 
Sociālais dienests  
Dienesta vadītāja Daila Strupiša Tālrunis: 64605830, 24844861 daila.strupisa@vilani.lv 
Sociālā darbiniece Aija Āboliņa Tālrunis: 26616884 aija_abolina@inbox.lv
Sociālā darbiniece Ineta Kalniņa Tālrunis: 64628036, 27124933 ineta.kalnina@vilani.lv 
Sociālās palīdzības organizatore Marija Stafecka Tālrunis: 26680014 marijastafecka@inbox.lv
Sociālā darbiniece Alla Stiuka Tālrunis: 26695551 alla.stiuka@vilani.lv 
Sociālās palīdzības organizatore  Ieva Elste Tālrunis: 64628036  ieva.elste@inbox.lv
Sociālā darbiniece Sokolku pagastā Ināra Repša Tālrunis: 64640376 inara-repsa@inbox.lv
Sociālā darbiniece Dekšāres pagastā Mārīte Vīča Tālrunis: 64640148 marite.vica@vilani.lv 
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Klientu apkalpošanas speciāliste Jūlija Krilkova

Tālrunis: 64662082, 27875773

Adrese: Kultūras laukums 1a, Viļāni, LV-4650
Darba laiks:
darba dienās 8.00-12.00; 13.00-17.00
vilani@pakalpojumucentri.lv 
 Attīstības, plānošanas un informācijas nodaļa  
Vadītāja Iveta Piziča Tālrunis: 64628031 iveta.pizica@vilani.lv 
Projektu vadītāja  Karmena Kotāne Tālrunis: 64662086 karmena.kotane@vilani.lv
Sabiedrisko attiecību speciāliste Jeļena Litvjakova Tālrunis: 64662086 jelena.litvjakova@vilani.lv
Iepirkumu speciāliste Agnese Rudzinska  Tālrunis: 64662086 agnese.rudzinska@vilani.lv 
Plānošanas inženiere  Līga Strode Tālrunis: 64662086  liga.strode@vilani.lv
 
Nekustamā īpašuma speciāliste Lidija Kuzņecova

Tālrunis: 64662424

Apmeklētāju pieņemšanas laiks Dekšāres pag. pārvaldē:
otrdienās no plkst.8.00 līdz 12.00

Apmeklēju pieņemšanas laiks Sokolku pag. pārvaldē:
trešdienās no plkst.8.00 līdz 12.00

lidija.kuznecova@vilani.lv 
Izglītības un kultūras lietu speciāliste  Ilga Morozova  Tālrunis: 64605833 izglitiba@vilani.lv 
Lauku attīstības speciāliste Zoja Golovļova

Tālrunis: 26088854

Apmeklētāju pieņemšanas laiks

zojagolovlova@inbox.lv
Iedzīvotāju deklarēšanas speciāliste Anna Nazarova Tālrunis: 64605831  
Saimniecības vadītājs Vasīlijs Arbidāns Tālrunis: 26407705 vasilijs.arbidans@vilani.lv 
Darba aizsardzības speciāliste Silvija Vecstaudža Tālrunis: 26641396 silvija.vecstaudza@vilani.lv 
Ielu tirdzniecības administratore Ērika Jermanova Tālrunis: 24864734 tirgus@vilani.lv 
Datoru un datortīklu administrators Vasīlijs Soloveiko   vasilijs.soloveiko@vilani.lv
Pilsētas kapu uzraugs Biruta Spila Tālrunis: 26882875  

 

Viļānu novada pašvaldības policists

 

 Jānis Stafeckis

Tālrunis: 29689874
Apmeklētāju pieņemšana:
Otrdienās no plkst.9.00-10.00
Liepu ielā 2A, Viļānos

 

Viļānu novada pašvaldības policists

Andris Strupītis

Tālrunis: 27124976

andris.strupitis@vilani.lv

 

Vārds *
E-pasts *
Tēma *
Teksts *
Viļānu novada pašvaldība
Twitter Instagram Facebook
A A A