Komitejas un komisijas

 

FINANŠU KOMITEJA

Priekšsēdētājs:
Tālrunis:

Norises vieta: Viļānu novada domes zāle, Kultūras laukums 1A, Viļāni
Darba laiks:

Komitejas locekļi: Jekaterina Ivanova, Daiga Ceipiniece, Vasīlijs Arbidāns, Felicija Leščinska, Guna Popova, Inta Brence, Artūrs Ornicāns, Inna Ruba, Indra Šarkovska, Jevdokija Šlivka, Alla Stiuka, Lūcija Veselova, Juris Galerijs Vidiņš,Inga Zunda, Rūdolfs Beitāns.

Nolikums (Pdf) 

SOCIĀLO, KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS JAUTĀJUMU KOMITEJA

Priekšsēdētājs:
Tālrunis:

Norises vieta: Viļānu novada domes zāle, Kultūras laukums 1A, Viļāni
Darba laiks:

Komitejas locekļi: Daiga Ceipiniece, Alla Stiuka, Felicija Leščinska, Lūcija Veselova, Inta Brence, Inga Zunda, Rūdolfs Beitāns.

Nolikums (Pdf) 

Viļānu novada domes izveidotās komisijas atsevišķu pašvaldības funkciju veikšanai

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 24.punktu un finanšu komitejas ieteikumiem, Viļānu pašvaldības novada dome ievēlējusi šādas komisijas:

Sociālā un dzīvokļu komisija

A.Nazarova             
A.Stiuka
F.Ļeščinska
I.Šarkovska
M.Šļomina

 Sporta komisija

A.Šlapakovs
D.Ceipiniece
G.Popova

 Ārkārtas situāciju komisija

V.Arbidāns
J.Benislavskis
Z.Žugunova
A.Stafeckis
Ā.Moisejeva

 Pašvaldības īpašuma komisija M.Šļomina
L.Kuzņecova
I.Ruba
L.Veselova
A.Stiuka
 Ētikas komisija I. Šarkovska
R.Beitāns
D. Strupiša
E. Birule
D. Ceipiniece
 Kultūras komisija I.Morozova
I.Brence
D.Ceipiniece
Z.Žugunova
M.Cakula
 Iepirkumu komisija M.Šļomina
I.Šarkovska
I.Piziča
A.Rudzinska
G.Popova
 Administratīvā komisija

I.Šarkovska

D.Strupiša
V.Vaivode
F.Leščinska
S.Vecstaudža

 

Saimniecisko lietu komisija
(izveidota pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta 1.d. 24.punktu un 61.panta 3.d.)

L.Kuzņecova
V.Arbidāns
M.Indāne
J.Benislavskis
Z.Žugunova


Komisija lēmumu pieņemšanai darījumiem

ar lauksaimniecības zemi

 

M.Šļomina
L.Kuzņecova
I.Ruba
A.Stiuka
L.Veselova

Vēlēšanu komisija

G.Greivule
V.Sarkane
S.Strode
I.Klimanova
I.Mūriņa
A.Laganovska
S.Vecstaudža


Informācija atjaunota 28.09.2017.

Viļānu novada pašvaldība
Twitter Instagram Facebook
A A A