Kalendārs 16.01.2019

Viļānu novada pašvaldība īsteno projektu "Aktīvais dialogs par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un digitalizāciju" "

Viļānu novada pašvaldība īsteno projektu

Viļānu novada pašvaldība realizē projektu @ctive Dialogue on Cultural Heritage for the Future Europe –Futur@” (Aktīvais dialogs par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un digitalizēšanu rītdienas Eiropas kontekstā). Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības programmas „Eiropa pilsoņiem” 2. atbalsta darbības 2.2. apakšpasākuma „Pašvaldību tīklojumi” (Networks of Towns) ietvaros. Tā kopējais budžets ir 138 600,00 EUR.

Informatīvs pasākums mežu īpašniekiem

Informatīvs pasākums mežu īpašniekiem?v=1561516830

Laiks: 16. janvārī plkst.10.00

Vieta: Dekšāres pagasta pārvaldes zāle

Apraksts: informatīva tikšanās ar A. Apeini mežu īpašniekiem un apsaimniekotājiem. Tikšanās laikā tiks apspriesti veidlapu aizpildīšanas jautājumi, kā arī projektu atskaišu sagatavošana. Tiks sniegta informācija par izmaiņām mežu apsaimniekošanā un par Eiropas Savienības fondu līdzfinansējuma iespējām mežu sakopšanā.

Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A