Kalendārs 15.03.2019

Rozes Stiebras animācijas filma "Saule brauca debesīs"

Rozes Stiebras animācijas filma

Laiks: 15. martā plkst. 10:00

Vieta: Viļānu kultūras namā

Apraksts: Kad ķekatu jampadracī tiek nozagta Saules un Mēness meitiņa, izmisušie vecāki sauc palīgā cilvēkus, lai bērniņu atgūtu. Animācijas klasiķes Rozes Stiebras filma tapusi pēc folkloras motīviem, tās spraigos notikumus apdziedājuši Juris Kaukulis un „Jauno Jāņu orķestris”. Bez vecuma ierobežojuma. Ieeja bez maksas.

Izsludināts LEADER konkurss sabiedriskā labuma projektiem

Izsludināts LEADER konkurss sabiedriskā labuma projektiem?v=1585409246

Biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludina atklāta LEADER projektu iesniegumu konkursa 7. kārtu  ar kopējo finansējumu 510 660,00 EUR.

Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980030243 izsoles rezultātiem

Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980030243 izsoles rezultātiem?v=1585409246

Pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības domes 2019.gada 28.februāra lēmumu ”Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu” (protokols Nr.2, 4.§), 2019. gada 1. martā noslēgts zemes nomas līgums Nr.V-2019/6, nomā nodota pašvaldības tiesiskā valdījumā esošā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78980030243 – 0,36 platībā. 

Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A