Kalendārs 11.04.2018

Paziņojums par lokālplānojuma publisko apspriešanu nekustamajā īpašumā Rēzeknes ielā 1b, Viļānos, Viļānu novadā

Paziņojums par lokālplānojuma publisko apspriešanu nekustamajā īpašumā Rēzeknes ielā 1b, Viļānos, Viļānu novadā?v=1524199944

Viļānu novada dome 2018.gada 29.martā pieņēma lēmumu par lokālplānojuma projekta nekustamajā īpašumā Rēzeknes ielā 1b, Viļānos, Viļānu novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (protokols Nr. 4, 28.§).

Lokālplānojuma projekta publiskās apspriešanas laiks noteikts no 2018.gada 17.aprīļa līdz 2018.gada 15.maijam. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2018.gada 27. aprīlī plkst. 18:00 Viļānu novada pašvaldības administrācijas ēkas zālē, Kultūras laukumā 1A, Viļānos.

Pirmizrāde filmai no Latvijas simtgadei veltītā cikla – Latvji brauciet jūriņā 2017

Pirmizrāde filmai no Latvijas simtgadei veltītā cikla – Latvji brauciet jūriņā 2017?v=1524199944

Laiks: 11.aprīlī plkst.14.00

Vieta: Dekšāres pagasta zāle

Apraksts: Pirmizrāde filmai par mūsu novadnieku-kapteini Antonu Ikaunieku.

Viļānu novada atklātais čempionāts FLORBOLĀ

Viļānu novada atklātais čempionāts FLORBOLĀ?v=1524199944

Viļānu novada atklātais čempionāts florbolā notiks 2018.gada 28.aprīlī plkst. 10.00 Viļānu vidusskolas sporta zālē. Sacensībās piedalās 2004.gadā dzimušie un vecāki. Katra komanda var pieteikt ne vairāk kā 6 spēlētājus (3 laukuma spēlētāji + 1 vārtsargs), spēlētāju maiņas neierobežotas. Pieteiktais spēlētājs drīkst spēlēt tikai vienā komandā.

Viļānu novada pašvaldība
Twitter Instagram Facebook
A A A