Aktualitātes

Jauniešu iesaiste lēmumu pieņemšanā Viļānu novadā

Jauniešu iesaiste lēmumu pieņemšanā Viļānu novadā

Pagājušajā ceturtdienā Viļānu novada domē jau otro reizi kopā sanāca starpnozaru darba grupa Jaunatnes lietās, lai atskatītos uz paveiktajām aktivitātēm projektā “Europe Goes Local: Supporting Youth Work in Municipal Level: darba ar jaunatni kvalitātes celšanu pašvaldībās”. Attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas vadītāja Iveta Piziča un projektu vadītāja Karmena Kotāne klātesošos iepazīstināja ar virzību un sasniegtajiem rādītājiem projekta ietvaros. Jaunieši savu viedokli par aktīvu līdzdalību pašvaldības procesos ir izteikuši šī gada maijā rīkotajā Jaunatnes forumā.

Starpnozaru darba grupa guva ieskatu jauniešu iniciatīvu grupas neformālās aktivitātēs vasaras periodā. Apmācībās Sintijas Lases vadībā (eksperti Jaunatnes lietās) jaunieši saņēma informāciju par projektu pieteikumu sagatavošanu. Pateicoties pilotprojektam jūlija mēnesī kopā ar Valkas un Salacgrīvas jauniešiem, rudenī ir ieplānota jauniešu kopīgas spēles izveidošana “Mafija”. Jauniešu iniciatīvu grupas līderes Ineta Gritāne un Līga Erte dalījās iespaidos par norisēm starptautiskajā jauniešu mobilitātes apmaiņā augustā Viļānos, piedaloties projektā Erasmus+ programmā „Nākotnes tilti caur kultūrvēsturisko mantojumu”. Jaunietes norādīja uz vienreizējo iespēju nedēļas garumā komunicēt ar citiem jauniešiem no Baltkrievijas, Gruzijas un Polijas, iepazīt citu tautu senos arodus, tradicionālo virtuvi un apgūt tradicionālos deju soļus.

Darba grupa tikšanās noslēgumā izteica priekšlikumus turpmākai sadarbībai Jaunatnes jomā. Lai nodibinātās sadraudzības saites jauniešu starpā nepārtrūktu un iniciatīvu grupa savas radošās idejas varētu sekmīgi realizēt, būtu nepieciešams jauniešu līderis un vieta, kur Viļānu novada jauniešiem pulcēties.

Aptaujas rezultāti (Pdf)

2018-10-09
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A