Iepirkumu arhīvs

Jaunas automašīnas iegāde Viļānu novada pašvaldības policijas vajadzībām

Identifikācijas numurs VNP 2014/7
Iepirkuma procedūras veids 8.2 panta kārtībā
Iepirkuma līguma priekšmets

Jaunas automašīnas iegāde Viļānu novada pašvaldības policijas vajadzībām

Pievienotie dokumenti

NOLIKUMS

Publikācijas datums IUB mājaslapā 01.04.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas datums 16.04.2014. līdz plkst 10:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t. 64662086, e-pasts: linda.grandane@gmail.com
Rezultāti
Informācija par izpildītāju  
Līgumcena (bez PVN)  
Lēmums  
Līgums  
Piezīmes Pamatojoties uz Iepirkumu komisijas 28.04.2014. lēmumu (protokols Nr.3) iepirkums „Jaunas automašīnas iegāde Viļānu novada pašvaldības policijas vajadzībām”, ar identifikācijas Nr. VNP 2014/7, tiek pārtraukts. Iepirkums pārtraukts pamatojoties uz to, ka Pasūtītāja plānotā līgumcena pārsniedz Pretendentu piedāvātās līgumcenas.
2014-04-01
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A