Aktualitātes

Jāiesniedz pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē

Jāiesniedz pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē

Lauksaimniecības datu centrs atgādina, ka pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē ar atskaites datumu 01.01.2017. ir jāiesniedz no 01.01.2017. līdz 31.01.2017. Ziņas jāsniedz tikai par mājputniem, trušiem, savvaļas dzīvniekiem, kažokzvēriem un akvakultūrām.
Ziņas nav jāiesniedz par individuāli apzīmējamiem dzīvniekiem (zirgiem, liellopiem, aitām, kazām, cūkām) un bišu saimēm (par bišu saimēm dati jāsniedz uz 1. maiju un 1. novembri).

Pašpatēriņa cūku kopsavilkums par 2016. gada otro pusgadu jāiesniedz no 01.01.2017. līdz 31.01.2017. Pašpatēriņa cūkām ziņojums iesniedzams mēneša laikā pēc cūku pirmreizējās ievietošanas novietnē un turpmāk reizi pusgadā līdz 31. janvārim un 31. jūlijam. Cūku kustība obligāti jāpaziņo ar pārvietošanas deklarāciju. 


Visērtāk Pārskatu un Kopsavilkumu ir ievadīt elektroniski LDC autorizētajā sadaļā.
Lai saņemtu datu ievades tiesības Elektronisko ziņojumu ievades sistēmā, ar Datu centru jānoslēdz līgums.
Kamēr nav noslēgts datu ievades līgums, spēkā ir veidlapas, tās var sūtīt pa pastu vai iesniegt klātienē (arī ZM klientu apkalpošanas centros).

Tālr. konsultācijām: 67095069 vai 26352914

Informācija: Lauksaimniecības datu centrs

2017-01-11
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A