Aktualitātes

Iznomā zemi Viļānu novadā

Iznomā zemi Viļānu novadā

Viļānu novada pašvaldība iznomā pašvaldībai piekritīgus zemes gabalus:

Nr.p.k.

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Platība, ha

Lietošanas mērķis

Adrese

Piezīmes

1.     

78170010337

0,0951

 

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

Viļānu pilsēta

Zemes gabals aizaudzis ar latvāņiem

Zemes gabala nomai var pieteikties Viļānu novada pašvaldībā (Kultūras laukums 1A, Viļāni), Dekšāres un Sokolku pagasta pārvaldēs līdz 2017.gada 18.maijam.

2017-04-18
Viļānu novada pašvaldība
Twitter Draugiem Facebook
A A A