Iepirkumi 2015

Izsludināts ID Nr. Iepirkuma priekšmets Iesniegšanas termiņš Stadija
13.11.2015. VNP 2015/24 Mēbeļu piegāde Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām 01.12.2015.  Noslēdzies
17.11.2015. VNP 2015/23 Autobusa piegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām 22.12.2015.   Noslēdzies
28.09.2015. VNP 2015/22  Tranzītielas rekonstrukcija Viļānu pilsētas teritorijā valsts 1.šķiras autoceļa maršrutā Viļāni – Preiļi – Špoģi (P58) posmā Rīgas iela, Kultūras laukums, Brīvības  iela (2., 3., 4.kārta) projekta aktualizācija 29.09.2015.   Noslēdzies
30.07.2015. VNP 2015/21  Jauna traktora iegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām 11.08.2015.   Noslēdzies
23.07.2015. VNP 2015/20  Teritorijas labiekārtošana Viļānos, Kultūras laukumā 2 04.08.2015.  Noslēdzies
22.07.2015. VNP 2015/19  Datortehnikas, biroja tehnikas un programmatūras piegāde un uzstādīšana Viļānu vidusskolas vajadzībām 04.08.2015.  Noslēdzies 
14.07.2015. VNP 2015/18  Viļānu pilsētas Centrālās ielas būvdarbu tehniskā projekta izstrāde 28.07.2015.  Noslēdzies
01.07.2015. VNP 2015/17  Datortehnikas, biroja tehnikas un programmatūras piegāde un uzstādīšana Viļānu novada pašvaldības vajadzībām 14.07.2015.  Noslēdzies
18.06.2015. VNP 2015/16  Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu kadastrālā uzmērīšana 07.07.2015.  Noslēdzies
20.05.2015. VNP 2015/15  Viļānu pilsētas Nākotnes ielas iekšpagalmu stāvvietu un piebraucamā ceļa izbūve 02.06.2015.  Noslēdzies
20.05.2015. VNP 2015/14 Apmeklētāju krēslu piegāde Viļānu kultūras nama vajadzībām 02.06.2015.  Noslēdzies
18.05.2015. VNP 2015/13 Degvielas iegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām 07.07.2015.  Noslēdzies
16.04.2015. VNP 2015/12 PAPILDUS BŪVDARBI Viļānu kultūras nama – bibliotēkas ēkas rekonstrukcija labvēlīgas iekštelpu vides un pievilcīga ārējā izskata nodrošināšanai, kā arī energoefektivitātes uzlabošanai. Atlikušajiem rekonstrukcijas darbiem 17.04.2015.  Noslēdzies
16.04.2015. VNP 2015/11 Skatuves apīkojuma piegāde Viļānu kultūras nama vajadzībām 28.04.2015.  Noslēdzies
08.04.2015. VNP 2015/10 Bērnu rotaļu laukumu ierīkošana Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām  21.04.2015.  Noslēdzies
01.04.2015. VNP 2015/9 Individuālo aizsardzības līdzekļu piegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām 21.04.2015.  Noslēdzies
18.03.2015. VNP 2015/8 Kurināmā iegāde 2015/2016 gada apkures sezonai Viļānu novada pašvaldības iestādēm 31.03.2015.  Noslēdzies
11.03.2015. VNP 2015/7 Mēbeļu piegāde Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām  25.03.2015.  Noslēdzies
18.02.2015. VNP 2015/6 Dolomīta šķembu, smilts, mazgātas smilts, grants un melnzemes piegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām – ceļu un teritorijas uzturēšanai 03.03.2015.  Noslēdzies
17.02.2015.

VNP 2015/5

Būvprojekta izstrāde un būvdarbu veikšana objektā „Dekšāru pamatskolas ēdnīcas bloka jaunbūve” 03.03.2015.  Pārtraukts
16.02.2015.

VNP 2015/4

Modulāro telšu iegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām  27.02.2015.  Noslēdzies
29.01.2015.

VNP 2015/3

Dolomīta šķembu, smilts, mazgātas smilts, grants un melnzemes iepirkums Viļānu novada pašvaldības vajadzībām – ceļu un teritorijas uzturēšanai 10.02.2015.  Pārtraukts
29.01.2015.

VNP 2015/2

Asfaltbetona seguma frēzēšana un asfaltbetona seguma izbūve autoceļam P58 Viļāni – Preiļi – Špoģi, posmā Brīvības iela no 2.7 km līdz 2.796 km

10.02.2015.  Noslēdzies
09.01.2015.

VNP 2015/1

Dolomīta šķembu, smilts, mazgātas smilts, grants un melnzemes iepirkums Viļānu novada pašvaldības vajadzībām – ceļu un teritorijas uzturēšanai

20.01.2015.  Pārtraukts
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A